Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Halálos fegyver: a modernizmus

A modernizmus egy olyan mozgalomra utal, amely folyamatosan próbálja összeegyeztetni a Katolikus Egyházat a modern világgal, különösen a bibliaértelmezés, a filozófia és a politika területén. A pápák a XX. század elején veszélyes és eretnek tévedésként ítélték, ami veszélyezteti az Egyház hitét és tekintélyét. X. Pius pápa Pascendi Dominici Gregis című enciklikájában a modernizmust „minden eretnekség szintézisének” nevezte, mert olyan gondolkodásmód, amely nem tiszteli az Egyház tekintélyét és tanítását, amely Istentől származik és nem változik.

4 Minute