Családvédelem

Pornó: miért árt nekem?

Hogyan tegyem tutira tönkre a házasságomat? Matt Fradd ausztrál pornográfiaellenes aktivista ad egy jó tippet…

„Egy nagy Ámennel feleljetek, ha egyetértetek azzal, hogy a nők a Föld legszebb teremtényei!” – harsogó Ámen a válasz Matt kérdésére. „Alleluja. Ez jó hír nekünk, férfiaknak! Van valami lenyűgöző és lebilincselő számunkra a nőkben, és a női testben…”

„Mégis, a nőiség ma brutális támadás alatt áll” – folytatja előadását a huszonéves, éppen apává lett szónok.

6 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A hatodik és kilencedik parancs (2)

II. A tisztaság méltatása

Mit mond róla Isten?

Szalézi Szent Ferenc írja egyik művében: „Két dologról nem beszélek szívesen: az alázatosságról s a tisztaságról. Mert mind a kettő oly gazdag a szépségben, hogy bármit mondanék is róluk, csak nyomorúságos és gyenge kép volna s nem ismertetné meg ezeket az erényeket kellő fenségökben. Lehet, hogy aki csak az én szavaimból ismerné meg őket, nem becsülné meg azokat érdemök szerint”. A gyenge emberi ékesszólást azonban felmenti s bőven kipótolja az, ki a tisztaságot tervezte s megalkotta.

14 Minute
Olvasnivaló

Boldog Da Costa Alexandrina Mária

A Szalézi Család gyöngyszemének nevezik. 14 éves korában kiugrott az ablakon, hogy megőrizze női méltóságát. Megbénult, és élete végéig ágyhoz volt szegezve. Éveken át minden nagypénteken átélte Jézus szenvedését. 1944-ben Alexandrina szalézi munkatárs lett. Imáit és szenvedésit a fiatalokért és a munkatársak életszentségéért ajánlotta fel.

Balasarban (Portugália) született 1904. március 30-án; április 2-án, Nagyszombaton keresztelték meg. Hitbéli neveléséről édesanyja és testvére Deolinda gondoskodott. Amikor 7 éves lett, Póvoa do Varzimba küldték egy ács családjába, hogy ott járhasson iskolába, mert Balasarban nem volt iskola. Itt lett elsőáldozó 1911-ben és következő évben Oporto püspöke meg is bérmálta.

5 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A hatodik és kilencedik parancs (1)

Előszó

Szükségét érezzük, hogy mielőtt a hatodik s kilencedik parancs tárgyalásába belekezdünk, néhány megjegyzést bocsássunk előre.

Aki okosan gondolkodik s az emberi nem legfontosabb érdekeit szívén hordozza, bizonnyal helyeselni fogja, hogy e két rokon-parancs ismertetésére is vállalkozunk. Sőt – jól tudjuk – vannak, kik különös érdeklődéssel várják, miként fog sikerülni e kényes tárgyra vonatkozó kérdéseket tapintattal megoldanunk. Feladatunk nehézségeinek teljes tudatában vagyunk s reméljük, hogy azt mások is méltányolják.

13 Minute
Családvédelem

Hormonmentes családtervezés, emberi méltóság, tisztaságra nevelés

Van másik út néven indított műsort a Védett Társadalom Alapítvány. A tízrészesre tervezett sorozat a gyermekvédelem különböző aspektusait járja körbe közismert szakemberek segítségével, arra keresve választ, van-e valós veszély, amitől meg kell védenünk a mai gyerekeket szexuális nevelés terén, valamint bemutatja, hogy létezik LMBTQ-ideológiától mentes szexuális felvilágosítás is.

3 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (12)

5. Hogyan lehet segíteni rajta?
Hogyan lehet a szexualitás pozitív energiáit beépíteni, és mégis megőrizni magunkat egyes romboló kitörésektől?

a) A tisztaság gyakorlása

Sohasem lehet eleget hangsúlyozni, egy főbűn ellen mindig az ellentétes erénnyel kell küzdeni. A tisztátalanság ellen a tisztasággal. Ezt a szót nevetségessé tették, kigúnyolták. Mégis a szabadsággal áll összefüggésben. A KEK szép bekezdést szentel neki:

Vatikáni dokumentumok

Emberi erények és isteni erények

A Katolikus Egyház Katekizmusából

I. Az emberi erények ( sarkalatos erények)

1804 Az emberi erények következetes magatartásformák, állandó készségek, az értelem és az akarat állapotszerű tökéletességei, melyek a hit és az értelem szerint szabályozzák cselekedeteinket, rendezik szenvedélyeinket és cselekvésmódunkat. Az erények könnyedséget, önuralmat és örömet biztosítanak az erkölcsileg jó élethez. Erényes az, aki szabadon teszi a jót.  Az erkölcsi erényeket emberi módon szerezzük meg. Az erkölcsileg jó cselekedetek gyümölcsei és csírái; minden emberi képességet fölkészítenek arra, hogy közösségre léphessenek az isteni szeretettel.

9 Minute
Olvasnivaló

Gondolatok a szexualitásról

(a Zászlónk című újságból)

“Szép Szabadságotokat önkéntes fegyelemmel őrizzétek!”

Dante nagyon találóan így írja az emberről:
” összes tudománya, hogy (mint alkotta vidám Alkotója) ami gyönyörre gyújtja, azt kívánja. Kacsint előbb némely kisebbke jóra s megcsalják, és utánuk futna végül, ha bölcs vezér vagy bölcs fék meg nem ója. Ezért kell mindig törvényt tenni fékül”
(Purgatórium 16, 88-94.9)

16 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Önmegtartóztatás

Az egyház tanítása világos és egyértelmű: tisztán az oltárig, hűségesen a sírig. Ez a kérés nagy önfegyelmet, nagy önmegtartóztatást kíván a keresztényektől. Ha egy atomerőműben kikapcsoljuk a biztonsági berendezést, óriási károkat okozva fölrobbanhat, ha egy autóban elromlik a fék, lehetetlenné válik a biztonságos közlekedés. Nagyon sokan korunkban rossz időpontban nem használják a féket, amikor meg gázt kellene adni, akkor már képtelenek rá.

8 Minute
Olvasnivaló

30 érv a várakozás mellett

Az alábbi 30 pontból 28, a Timóteus Társaság: Fiatalok az élet küszöbén II. (FÉK) c. kötetének 125-126. oldalán olvasható. Érveiből a nem hívő fiatalok is megsejthetik, hogy a tisztaság “parancsa” nem ésszerűtlen és nem “ránk erőltetett egyházi szabályozás’, hanem minket védő, a hosszútávú párkapcsolat teljességére vezető segítség. A listát csekély változtatással és két pontnyi kiegészítéssel adom közre. Köszönet a netes forrásnak.

3 Minute