Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Vallások áruháza – New Age

Nézd csak, micsoda kínálat a polcokon… Ami csak megtetszik, a kosaradba teheted – s így járulsz hozzá a posztmodern szinkretista világnézethez, amibe minden jöhet, csak ne legyen keresztény:

Ha az „ősi” vonz: primitív pogány elemeket, pl.

  • animizmus: „kőnek, fának, kutyának lelke van”
  • sámánizmus: szellemek segítségül hívása transzállapotban (megváltozott tudatállapot)
  • ősi spiritizmus és népi babonák felújítása
1 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A homoszexuális mozgalom eretnek vallása

A korai egyházba beszivárgott eretnekségek közül sok a hamis antropológiából eredt. Az emberi természetről alkotott téves elképzelés hamis teológiához és a Teremtő természetéről alkotott téves elképzeléshez vezet. Az egyház első évszázadaiban számos gnosztikus eretnekség tipikus példája ennek.[i]

Valami hasonló történik ma is az egyházba beszivárgott homoszexuális eretnekséggel. Több mint eretnekség, ez egy gnoszticizmuson alapuló új vallás, amely azt állítja, hogy a homoszexualitáson keresztül jobban megértjük Isten természetét. Hívei azt állítják, hogy Isten azért teremtette a homoszexuális férfiakat és nőket, hogy jobban tükrözzék az Ő képmását és hasonlatosságát.

11 Minute