Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Apák, áldjátok meg feleségeiteket és gyermekeiteket!

Atyád áldásai hatalmasak, túlmutatnak
az örök hegyek áldásain,
az örök hegyek adományain. (Ter 49,26)

A gyermekek földi apjuktól ismerik meg mennyei Atyjukat. Az apáknak családfőnek, erős vezetőknek, hűségesnek kell lenniük a feleségükhöz, és irányító szerepet játszanak gyermekeik fegyelmezésében. Szent Pál szúrós szavaival: „Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben az Úr útmutatása szerint.” (Ef 6,4), másutt pedig: „Apák, ne keserítsétek gyermekeiteket, nehogy kedvüket veszítsék.” (Kol 3,21). Apaként segítsük gyermekeinket, hogy istenfélő és jámbor gyermekekké váljanak, áldjuk őket, ne pedig átkozzuk.

7 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Szentség

Sümeg, 1999. dec. 19. (Advent 4. vasárnap)

Krisztusban Kedves Testvéreim!

Lelkigyakorlatozó testvéreinkkel tegnapi imádságunkat úgy fejeztük be: add, hogy lássuk, amit tennünk kell, és azt végre is hajtsuk kegyelmeddel. De ha nem látjuk, hogy mit kell tennünk, hogyan hajtanánk végre? Mi az, amit tennünk kell, amit látnunk kell? A szentség útjának választása! De hogyha ezt nem látjuk, akkor hogyan tudnánk életünket megszentelni? Csak az Isten kegyelmével.

9 Minute