Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Az ostorozás

Szent Brigitta hosszú időn keresztül imádkozott azért, hogy megtudhassa vajon hány sebet szenvedett el Krisztus, míg egy napon megjelent neki az Úr, és teljesítette kérését: eszerint 5480 sebet ejtettek Szent Testén. Bár Szent Brigitta látomásainak hitelességéről kifejezetten sosem nyilatkozott az Egyház, de életszentségének elismerésével, látomásainak több évszázados másolásával és terjesztésének engedélyezésével mégis közvetve hitelesnek fogadta el, amely megfontolásra érdemessé teszi azokat a mi számunkra is.

4 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Tizenkét dolog, amit tudni kell a magánkinyilatkoztatásokról

Útmutató annak megértéséhez, hogyan tekint az Egyház ezekre a személyes látomásokra

A magánkinyilatkoztatások – melyeket Isten ma is ad – végtelenül lenyűgözőek. De honnan szerezhetünk megbízható információkat ezekről és arról, hogyan működnek? Most a magánkinyilatkoztatásokat vesszük szemügyre, megbízható katolikus forrásokra támaszkodva.

17 Minute
Imáink

Az Üdvözítő ígéretei Szent Brigittának

FRISSÍTVE (2023): Az alábbi írást kizárólag tájékoztatás céljából marad fent a honlapon. A Hittani Kongregáció 1954-ben adott ki figyelmeztetést, hogy az “ígéretek természetfeletti eredete bizonytalan”. Nem ajánljuk a továbbiakban ezek olvasását. A szerk.

A boldogság titka

Tizenöt ima, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Brigittának mondott Rómában, a Szent Pál templomban.

Szent Brigitta, észak nagy misztikusa a XIV. századi Svédországban született előkelő családból. Tizennégy éves korában férjhez adták. A boldog keresztény házasságból nyolc gyermek született. Olyan szellemben nevelte őket, amint azt egy látomásában a Szent Szűz meghagyta neki:”Úgy igyekezz, hogy gyermekeid az én gyermekeim is legyenek!” 

14 Minute