Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Az ördög legyőzésének eszközei

Prédikáció Sexagesima[i] vasárnapján, egy domonkos szerzetes által

„Jön az ördög, és kiveszi az igét a szívükből, hogy ne higgyenek, hogy megmeneküljenek.”

Sexagesima vasárnapján, a nagyböjt kezdete előtti második vasárnapon az episztola és az evangélium is emlékeztet bennünket az ördögi tevékenység valóságára. Szent Pál a saját megpróbáltatásainak hosszú leírásában azt is említi, hogy elszenvedett egy bizonyos szúrást vagy tövist a testében, melyet „a sátán angyalának” nevez. Urunk, amikor elmagyarázza az okokat, amiért az általa elvetett mag nem mindig hoz gyümölcsöt, első helyen a madarakat említi, akik lecsipkedik a magot az útról: a bukott szellemeket, akik képesek arra, hogy azonnal elfelejtsük az élet szavait, amikor meghalljuk őket.

5 Minute