Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Margaritha nővér a paráznaságról és a nem szentségi házasságról

Isten ma is megmutatja nekünk, hogyan kellene élnünk. Igyek­szik mindent megtenni azért, hogy ráfigyeljünk, különösen ak­kor,amikor eltávolodunk Tőle.

A zsoltárok könyvében olvassuk: „értelmet adok neked, meg­tanítalak az útra, amelyen járnod kell. Tanácsot adok neked, s szemem rajtad nyugszik.” (Zsolt 32,8)

De a legtöbb ember nem fogadja meg ezt. Isten oly sokat ve­sződik velünk! Igéje által mindig arra figyelmeztet bennünket, hogyan kellene élnünk. Ki tudja, mennyi időnk van még arra, hagy életünket megváltoztassuk, és mélyebb kapcsolatba lép­jünk Vele?

29 Minute