Tanúságtétel

Az Élet és lélek sebeinek gyógyulása – Margaritha nővérrel

Ami nekem Új Húsvét után Új Pünkösdöt hozott

Az eredményeket és hatásokat szavakba önteni szinte lehetetlen. Az egész egy nagy csoda volt, máig tartó hatásaival.

Minden gondosan „egybevágott”, hogy feleségemmel –akiről nem igazán gondoltam volna, hogy egyáltalán részt venne velem egy lelkigyakorlaton – „véletlenül” rá tudjunk érni.

8 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Jézus – a világ világossága

4. fejezet 

“Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” Így olvassuk János evangéliumában (Jn 8,12). Jézus ezzel azt akarja mondani, hogy Ő maga a fény. Nélküle sötétségben élünk. Jánosnál olvassuk (Jn 1,4): „Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben”

Kérdezzük meg magunktól, mit jelent mai világunkban a fény és a sötétség. Aki kilátástalan helyzetben van, és nem tudja, hogyan tovább, minden jelzőfénynek örül, ami továbbsegíti. Jézus jelenlétével, jó hírével a fényünk akar lenni.

20 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Dicsőítés – Margaritha nővér könyvéből

Korábban már ismertettük Margaritha nővér legutóbbi könyvét. Kedvcsinálónak közreadunk egy újabb fejezetet ebből, a tőle megszokott közvetlen stílusban, sok-sok apró tanúságtétellel. A szerk.

15. fejezet: Dicsőítés

Nagy örömömre szolgál és különleges szándékom is, hogy a „dicsőítés” témájáról írjak. Szeretném bemutatni Önöknek, hogyan kell és hogyan szabad dicsőítenünk a mi Istenünket és teremtőnket a mindennapi imánkban.

Katolikus Egyházunkban mindig is megvolt ez a dicsőítés, amely a szentmisében válik különösen is jelentőssé. Az Eucharisztia megünneplését azzal kezdjük, hogy megadjuk Istennek a dicsőséget: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Az Eucharisztia szó hálaadást jelent. A Glóriában / Dicsőség / a betlehemi angyalokhoz csatlakozunk, úgy ahogy azt a Lk 2,13-14 – ben olvassuk: „Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!”

21 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Margaritha nővér a paráznaságról és a nem szentségi házasságról

Isten ma is megmutatja nekünk, hogyan kellene élnünk. Igyek­szik mindent megtenni azért, hogy ráfigyeljünk, különösen ak­kor,amikor eltávolodunk Tőle.

A zsoltárok könyvében olvassuk: „értelmet adok neked, meg­tanítalak az útra, amelyen járnod kell. Tanácsot adok neked, s szemem rajtad nyugszik.” (Zsolt 32,8)

De a legtöbb ember nem fogadja meg ezt. Isten oly sokat ve­sződik velünk! Igéje által mindig arra figyelmeztet bennünket, hogyan kellene élnünk. Ki tudja, mennyi időnk van még arra, hagy életünket megváltoztassuk, és mélyebb kapcsolatba lép­jünk Vele?

29 Minute