Tanúságtétel

Másokért imádkozni

Másokért imádkozni – a szeretet dolga; de ha külön meg is kérnek rá, már szinte kötelesség. Már elég sokszor sikerült a másokért végzett ima, úgy értem: Legalább egy részleges eredménnyel végződött. Ebben nagyon sokat számít, hogy nem egyedül végzem az imát, hanem egy-egy imatárssal.

De volt ebben még egy rejtett titok: Mégpedig az, hogy az imát kérő is imádkozó lélekkel jött, s nagy bizalommal támogatta csendes imájával a mi imánkat. Minden álszerénység nélkül mondhatom: Olykor neki nagyobb volt a hite, mint nekem; s ezt láttam is rajta. Mondtam is neki, éppen a Szentírás szavával: „A te hited meggyógyít”.

4 Minute