Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Hat példa a halálos bűnre a Bibliában

 

Az év 27. hete szerdájának első olvasmánya a Galata-beliekből való, megadva azokat a bűnöket, melyek miatt nem juthat valaki a mennyei királyságba. Ha valaki úgy hal meg, hogy nem bánja meg ezen bűnök elkövetését, nem juthat a mennybe, hanem a pokolba kerül. Ez egy fontos emlékeztető, hogy figyeljünk a veszteségre, amit a bűn okoz a szívünkben, a jellemünkben, és végső soron a sorsunkban.

Korunk egyik legnagyobb megtévesztése az elképzelés, hogy a súlyos bűn csak távoli lehetőség a legtöbb ember számára, és hogy az ilyen bűnöket csak valóban gonosz emberek követik el. Túl sok ember értékeli saját erkölcsi helyzetét haszontalan közhelyekkel, mint ezek: „Alapvetően jó ember vagyok”, vagy „Nos, nem öltem meg senkit.”

7 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (18)

Esőember c. film

A kapzsi és az autista

Rainman, egy egoista és kapzsi fiatalember fejlődését mutatja ez a film, ahogyan az autista testvérének látszólagos gyengeségét arra hasznáIja, hogy minden remélt mértéknél jobban meggazdagodjék. Ez a két egymással egészen ellentétes lény, akik mindenben különböznek, akiket minden elválaszt, lassan kinyílnak egymás felé, megtanulják egymást szeretni és emberibbé válnak.
Charles fokozatosan mászik ki az önszeretet logikájából, ahová kapzsisága bezárja, nem azért, hogy aztán egészen puritán életet éljen, amely egyáltalán nem felel meg az ő stílusának, hanem azért, hogy fölfedezzen egy olyan gazdagságot, amelyet eddig nem is sejtett. A természetes birtoklás-vágy így egyensúlyba és az értékrendben a helyére kerül.

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (17)

Megfordítani a szemléletet

A helyett, hogy megígérjük: „Majd, ha megvan minden, amire szükségem yan, adok” – ezt sohasem tesszük, mert a földi dolgok sürgetése felemészti legjobb szándékainkat is – e helyett érdemesebb azt mondani: „költségvetésem ennyi százalékát az Istennek szentelem.”

E követelmény alól senki sincs felmentve. Benoit Josephe Labre, egy XVIII. századi szent zarándok, aki misztikus vagabundus életét Róma utcáin fejezi be, megosztotta alamizsnáit a koldus testvéreivel. Nevelhetjük a javaik megosztására a gyermekeinket, úgy, hogy bátorítjuk őket, hogy zsebpénzük egy részét, mihelyt megkapták, ajándékozzák oda valami szociális műre, vagy szokjanak hozzá, a konkrét szeretet cselekedeteihez. A cölibátusban élők és a megszentelt életűek sem kivételek az adás törvénye alól. Az Ószövetség a papoktól azt kéri, hogy adják oda a tized tizedét (Szám 18,28-29). Lehet keveset birtokolni és mégis görcsösen ragaszkodni féltett kis vagyonkánkhoz, de lehet tehetősnek lenni és mégis nagylelkűen és bizalommal teljen élni.

11 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (16)

A XX. század, a fösvénység százada?

„Megpróbálkozhatunk minden egyes századhoz hozzárendelni egy rá jellemző főbűnt, írja Sébastein Lapaque a hét főbűnről szóló irodalmi antológiájának bevezetőjében. A XVI. század, a vallásháborúk időszaka, ennek a harag felel meg. A XVII. század, az abszolút monarchia felvirágzása, ennek a gőg. A XVIII. század, a liberalizmus győzelme, ennek a luxuria, a bujaság.

12 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (15)

Szent Pál ostorozza a kapzsiságot

Az egyik levelében Szent Pál olyannyira tömör, mint amilyen megrendítő képet ad a kapzsiság következményeiről (1 Tm 6,9-10): a) a függőség és a megszokás, amely elidegenít: „mert akik gazdagok akarnak lenni, kísértésbe esnek, kelepcébe, sok haszontalan kívánságba” b) szenvedés: „sok gyötrelmet okoztak maguknak” c) az állapotbeli kötelességek elhagyása – itt: „pusztulásba és romlásba döntik azembert”; d) végül pedig az Istennel való egység elvesztése „jó néhányan, akik hozzá szegődtek, eltévelyedtek a hittől.”

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (14)

4. A fösvénység kemény aranya

„Az Isten nem az alapján ítél majd meg bennünket, amit odaadtunk, hanem az alapján amit megtartottunk.” (Szent Ambrus)

„Ha az Isten nem létezik, akkor túl sokat fizettem ezért a szőnyegpadlóért.” (Woody Allen)

„A pénz tesz mindent” (Mozart: Figaró házassága)

12 Minute