Vatikáni dokumentumok

Eljárási normák a feltételezett jelenések és kinyilatkoztatások megítéléséhez

1. A Hittani Kongregáció olyan anyagokkal foglalkozik, amelyek a hit és az erkölcs előmozdításával és védelmével vannak kapcsolatban. Továbbá, illetékes a hittel kapcsolatos egyéb problémáknak, mint a pszeudomiszticizmus, a hozzá kapcsolódó jelenések, látomások eseteinek, valamint természetfeletti eredetűnek tulajdonított híreknek megvizsgálásában. Ezen utóbbi, a Dikasztériumra bízott kényes feladat értelmében, immár harminc évnél is korábban elkészültek az Eljárási normák a feltételezett jelenések és kinyilatkoztatások megítéléséhez. A dokumentumot a Kongregáció Plenáris Ülésének atyái megtárgyalták, Isten szolgája, VI. Pál pápa 1978. február 24-én jóváhagyta, és a Dikasztérium kibocsátotta 1978. február 25. napján. Ekkor a Normákat a püspökök tudomására hozták, anélkül azonban, hogy hivatalosan publikálták volna őket, annak a ténynek is a fényében, hogy ezek mindenekelőtt az egyház pásztoraira vonatkoznak.

7 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Egy vatikáni mariológus szerint az isteni büntetésről szóló Mária-jelenések – a korábbi helyeslés dacára – „hamisak”

 

Úgy tűnik, hogy a római Pápai Mária Akadémia elnöke burkoltan elutasítja olyan jelenések hitelességét, mint például a Fatimai Szűzé, megjegyzései a jelenéseket az „isteni kinyilatkoztatással ellentétesnek” minősítik.

A Pápai Nemzetközi Mária Akadémia (az olasz betűszó után: PAMI – a ford.) elnöke azt állította, hogy egy újonnan létrehozott akadémiai csoport „abszolút hamisnak” fog ítélni minden olyan állítólagos jelenést, mely „Istentől származó büntetésről szól”, kérdéseket felvetve azzal kapcsolatban, hogy milyen tanácsot fog adni a püspököknek.

12 Minute