Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (21)

Táplálkozni a Szentírásból

A Biblia, az emberiség nevelője, nagyon sok irigy bűnözőről beszél (Kain, Saul, Heródes stb.) de csodálatos ellenpéldákról is beszámol: József, Mózes, Jonatán, Dávid, Keresztelő János… Mikor Eldad és Medad prófétálni kezdenek, Józsue próféta közbelép, hogy Mózes tiltsa meg nekik. Ő pedig humorosan reagáI: „Féltékeny lennék rájuk? Bárcsak az Isten egész népe prófeták népe lenne, akikre Isten elküldte lelkét!” (Szám 11,28-30).

Az Újszövetségben látjuk Keresztelő János tanítványait, mikor Jézusról beszélnek neki: „Mester, az, aki veled volt a Jordán másik partján, akiről tanúságot tettél, most ő is keresztel és mindenki hozzá megy.” (Jn3,26) Legalább négy olyan összehasonlítást tesznek, amelyek irigységet kelthetnének benne! Mégis, Jézus unokatestvére ahelyett, hogy engedné, hogy csapdába essen, alázattal utasítja el a kísértést: „Őneki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem.” (Jn 3,30)

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (20)

Hogyan rejtőzködik az irigység?
Az irigy saját magát csapja be. Legalább négy okból.

  • Az irigység szégyent szül. Ez az egyedüli a hét főbűn közül, amellyel senki sem dicsekszik – hacsak nem szerelmes! Túlzott ragaszkodást fejez ki, amely a gyerekekre jellemző. A szégyen érzés az irigységnek egy értékes érzelmi indikátora. A szégyent azonban szégyelljük és ez a rejtegetésre vezet.
16 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A 7 főbűn (19)

5. Az irigység

Van egy jó, meg egy rossz hír. A rossz az, hogy mindnyájan irigyek vagyunk, csak legtöbbször nem tudjuk. A jó, hogy van rá megoldás.

Az ősbűn óta Káin – az első irigy ember – ott szunnyad bennünk is. És gyakran fölébred. Az irigység minden bizonnyal a leginkább elrejtőzött bűn. Az emberek talán szívesen dicsekednek hibáikkal, kivétel az irigységgel. Ez a bűn nem olyan „aranyos bűnöcske”. Szégyelljük ezt a szomorúságot, amely kopogás nélkül belép a szívünkbe és marcangolja a bensőnket, amint észrevesszük a másiknak a boldogságát. Csúnya, kicsi és kicsinyes, A gőg mellett ez az ördög bűne.

13 Minute
Olvasnivaló

Gyógyuljunk ki az irigységből

„A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.” (Péld 14,30)

Alig két hete voltam tagja egy szakmai egyesületnek, mikor részt vehettem az országos tanácskozásukon. Az egyszerű kitűzőn szereplő nevem nem mondott senkinek semmit, az emberek alig néztek rám. Esténként könnyekkel küszködve fejeztem be a napot egyedül a hotelszobámban, alkalmatlannak és túlterheltnek éreztem magam. Ez nem irigység, mondtam magamnak. Csak elcsüggedtem.

5 Minute