Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Amikor az Úr imáját mondjuk

Amikor az Úr imáját mondjuk, bizalommal mondjuk: „Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fatalizmus szellemében lemondunk minden cselekvési és kezdeményezési jogunkról. Szent Jakab mondja, hogy „Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog.” (Jak 2, 17-26) Ugyanez vonatkozik a szeretetre is. (Jak 2: 13-17) A hitet és a szeretetet cselekvésnek kell kísérnie, amelyet mindig a belső életnek kell inspirálnia. De külső tevékenységünknek soha nem szabad megengedni, hogy a bennünk lévő isteni élet lángját kioltsa. Ha ez megtörténne, munkánk meddővé válna, és nem kapnánk áldást Istentől.

Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A zene ereje

A zene egyidős az emberiséggel. Mindig is a kultúránk része volt, a hét szabad művészet egyike. Ősrégi leletek vannak hosszú, lyukakkal telefúrt csontokról, amiket már korai eleink is muzsikálásra használtak. Biztosan énekeltek is, akik beszélni tudtak.

A Zsoltárok Könyve tele van olyan felszólításokkal, hogy énekelj, zenélj, zengedezz az Úrnak. De a történeti könyvekben is sok helyen olvasunk arról, hogy dalra fakadtak azok, akik Isten hatalmas tetteit megtapasztalták.

Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Ne várj a tanárokra

Egy barátom nemrég mesélte, hogy feleségével együtt (hívő katolikusok) úgy döntöttek, hogy lemondják az általános iskoláskorú gyermekeik számára előfizetett Disney+ csatornát. Úgy találták, hogy egyes Disney-tartalmak a menstruációs ciklusról beszéltek, vagy transznemű karaktereket mutattak be, amit a szülők joggal ítéltek meg úgy, hogy nem megfelelő a serdülőkor előtt álló gyermekeik számára.

Dicséretes, ha az anyukák és apukák egyre határozottabban lépnek fel azzal kapcsolatban, hogy mit látnak, hallanak vagy olvasnak a gyermekeik. De ahogy közeledünk egy újabb tanévhez, állítom, hogy nekünk, szülőknek sokkal többet kell tennünk. Hogy egyenesen fogalmazzak, nem szabad arra várnunk, hogy mások, akármilyen profi módon is, intellektuálisan formálják a gyerekeinket.

8 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Dr. Kovács Gábor: Kerub

 

Ez a könyv úgy született, hogy először elektronikus levelekben küldtem ki az érdeklődőknek rövid cikkeket az angyalok és démonok témakörében, Kerub címmel, majd több színhelyen is előadásokat hirdettem hasonló témákról, végül a Mária Rádióban tartottam a cikksorozat anyagából harminc félórás előadást, szintén Kerub címen. Ez utóbbi előadások írott szövegéből állítottam össze a jelen könyvet.

Amit Mágia és hit c. könyvemben már egyszer elmondtam, itt igyekeztem nem ismételni, legföljebb csak nagy vonalakban történő összefoglalás formájában. A két könyv egymás kiegészítésének fogható fel, de a kettő közül a jelen mű az, amely alapul szolgálhat a másiknak. A racionalizmustól körülvett újkori teológia már a II. Vatikánum előtt is defenzíven, bátortalanul tárgyalta az angelológiát, a jelenkori szekularista teológia pedig eljutott egy merőben formális, valóságtartalmától megfosztott angyaltanhoz, amely már kívülesik a katolikus ortodoxia határain.

3 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Hit és gyógyítás

Sokat beszélünk arról, hogy a betegek oldaláról mit jelent az Istenbe vetett hit a gyógyulásban, arról azonban, hogy mit jelent a gyógyítók hite, lényegesen kevesebbet. Vajon ez hogyan segíti a betegek gyógyítását-gyógyulását?

II. János Pál pápa magyarországi apostoli látogatása alkalmával a Magyar Tudományos Akadémián a következőket mondta: “két megismerési rend létezik: az ész és a hit rendje… Ész és hit ugyanarra az őseredeti igazságra törekszenek, amely Igazság nem mondhat ellent önmagának”. Sokan szerették volna szembeállítani a két megismerési folyamatot egymással az elmúlt kétezer évben, de előbb vagy utóbb mindig csődöt mondott a próbálkozás, pontosan a pápa által kifejezett gondolat érvényessége miatt.

15 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Miért fontos, hogy az apák templomba járjanak?

Legtöbbünk számára a „kis betűs rész” nem fontos tanulmányaink alatt. A szerző rámutat valamire, ami ilyen kisbetűs résznek számít. Bizonyára kevesen olvasták Haug és Warner statisztikai tanulmányát[ii], amely az Európai Tanács szociális kohézióval foglalkozó főigazgatósága (DG III) kiadványában jelent meg.

Svájcban tízévente tartanak népszámlálást, ahol megkérdezik az emberek vallását, nyelvhasználatát és nemzetiségét is.

9 Minute
Vatikáni dokumentumok

Emberi erények és isteni erények

A Katolikus Egyház Katekizmusából

I. Az emberi erények ( sarkalatos erények)

1804 Az emberi erények következetes magatartásformák, állandó készségek, az értelem és az akarat állapotszerű tökéletességei, melyek a hit és az értelem szerint szabályozzák cselekedeteinket, rendezik szenvedélyeinket és cselekvésmódunkat. Az erények könnyedséget, önuralmat és örömet biztosítanak az erkölcsileg jó élethez. Erényes az, aki szabadon teszi a jót.  Az erkölcsi erényeket emberi módon szerezzük meg. Az erkölcsileg jó cselekedetek gyümölcsei és csírái; minden emberi képességet fölkészítenek arra, hogy közösségre léphessenek az isteni szeretettel.

9 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A láthatatlan dolgokról

Az első olvasmányunk egy nagyszerű jelenet Ábrahám életéből, de gyakran rosszul képzeljük el. Isten megígéri neki, hogy számtalan nemzet és nép atyja lesz, és kiviszi őt a szabadba, hogy ezt az ígéretet bebizonyítsa. Azt mondja neki, hogy nézzen fel az égre, és számolja meg a csillagokat – mi pedig úgy képzeljük el Ábrahámot, amint egy tiszta éjszakán kijön, és a Tejutat bámulja.

De ha tovább olvasunk, azt találjuk, hogy a Szentírás azt mondja, hogy „Mikor a nap lenyugodott és beállt a sűrű sötétség”. Tehát… Isten kivitte Ábrahámot a nappal közepén! Hány csillagot látsz a nappal közepén? Csak egyet: a Napot. De hány csillag van odakint, elrejtve és láthatatlanul? Milliárdok és milliárdok. Ugyanígy hány leszármazottat élt meg Ábrahám? Csak egyet: a fiát, Izsákot. Ma körülbelül ötmilliárd ember él a Földön, akik Ábrahámot szellemi atyjuknak tekintik: ő a keresztények, zsidók és muszlimok szellemi atyja. Ő nem élte meg, hogy lássa – de bízott Isten láthatatlan ígéretében.

7 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Disznók elé a gyöngyöt?

Régóta töröm a fejem Jézusnak egy mondásán, és azt hiszem, éppen a mostani választások kapcsán sikerült végre megértenem. Erre gondolok: „Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket.” (Mt 7,6) Ezt sokféleképpen szokás érteni, például hogy ne bízzuk a szívünk kincseit cinikusokra, ne viccelődjünk szent dolgokkal, tudjunk különbséget tenni és helyes ítéletet alkotni, mérjük fel, hogy kinek és hogyan beszélünk az Isten országáról, és hasonlók.

6 Minute