Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Schneider püspök a Fiducia supplicans pápai nyilatkozatról

A Szűz Máriáról nevezett asztanai főegyházmegye közleménye a Hittani Dikasztérium Fiducia supplicans[1] kezdetű nyilatkozatával kapcsolatban, melyet Ferenc pápa 2023. december 18-án hagyott jóvá. 

A Szentszék Fiducia supplicans kezdetű nyilatkozatának nyilvánvaló célja, hogy lehetővé tegye „a rendezetlen életállapotban lévő párok és az azonos nemű párok megáldását”. A dokumentum ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az ilyen áldás „semmiképpen sem értelmezhető úgy, mintha hivatalosan is szentesítené az állapotukat, vagy bármely módon megváltoztatná a házassággal kapcsolatos örök érvényű egyházi tanítást”. 

4 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A gender ideológia

XVI. Benedek pápa az emberi természetet, a házasságot, a családot fenyegető, azok létét megkérdőjelező ideológiával szemben emelte fel hangját 2008. XII. 22-én egyik évzáró beszédében:

“Az egyháznak védelmeznie kell az embert az emberi természet leromolásával szemben…. Kötelessége, hogy az emberről, mint férfiről és nőről beszéljen, és megkövetelje a teremtés eme rendjének tiszteletben tartását… Amit napjainkban a “Gender” fogalma alatt sokfelé értenek, az lényegében az ember kiszakítását célozza a teremtés a Teremtő rendjéből. Az ember maga akarja megalkotni önmagát, és saját lényét maga kívánja meghatározni. De így az igazság ellen, a teremtés szelleme ellen fordul…”

8 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Rövid bevezetés a házasságba (kiegészítésekkel)

A házasságról alkotott nézeteink megbízható lelki barométert jelentenek a hit gyakorlásához való hozzáállásunk mérésére. A katolikus hit és a családok tükrözik egymást és összefonódnak A szabályok az 1960-as évek óta rossz hírnévnek örvendenek. Szükségünk van arra, hogy emlékeztessenek, hogy az igaz szabályok miért jók számunkra, és miért tesznek szabaddá bennünket. A gyakorló katolikusok „a szabályok szerint játszanak.”

13 Minute
Családvédelem

Az EJEB döntése világnézeti gyarmatosítás

Az Emberi Jogok Európai Bírósága néhány napja elítélte Magyarországot az ún. transzjogok megsértése miatt. Az EJEB hangsúlyozza, hogy a tagállamoktól elvárt, hogy gyors, átlátható és elérhető eljárásokat biztosítsanak a transznemű személyek jogi elismerésére. Vagyis hogy Magyarország is beillessze a jogrendjébe a genderideológia fura hiedelmeit és dogmáit, amelyeket a nyugati társadalmak többsége az utóbbi években magáévá tett.

2 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Az AP újságíróknak szóló új stílus útmutatója soha nem látott módon ágyazza bele a gender ideológiát az írásba

 

(LifeSiteNews) – A hét elején megjegyeztem itt, hogy a gender ideológia népszerűsítése a médiában aláássa a sajtóba vetett közbizalmat – ez a tény szinte teljesen hiányzik a negyedik hatalmi ágba vetett hit összeomlásáról szóló vitákból. Amikor izmos, szakállas, tépőfogú erőszaktevőkről szóló történetek „she/her” [nőnemű] névmással jelennek meg, és az újságírók „Janice”-nek nevezik a bűnözőket, akkor természetesen kétségbe vonják ugyanazon kiadvány többi történetének a megbízhatóságát. Ha a sajtó hajlandó hazudni egy ilyen nyilvánvaló dologról, akkor elgondolkodunk, vajon miről hazudnak még?

4 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Magyarországon is győz a genderlobbi?

 

avagy „Mi a közös Bagdy Emőkében és Jordan Petersonban?”

A genderideológia nyilvánosság elől elhallgatott céljai, s az ezek megvalósításához használt módszerek világszerte azonosak. Várható eredményei nem egy disztópikus vízió elemei. Bizonyíték erre, hogy az USA nagyvárosaibanKanadában, nyugat-európai országokban az élet több, fontos területe már ily módon működik. Ezt az állapotot pedig pontosan ugyanazokkal a módszerekkel hozták létre a genderiparág működtetői, amivel Magyarországon akarják megteremteni ugyanezeket a viszonyokat. Végső soron a genderpropaganda ellen fellépők kriminalizálása a fő cél, ez a leghatékonyabb eszköz minden létező ellenállás letörésére, a kritikusok teljes elhallgattatására.

5 Minute
Családvédelem

A nagy ENSZ visszavágó

NEW YORK, december 16. (C-Fam) A nagyhatalmú nyugati országok küldöttjei azt hitték, hogy az ősz folyamán keresztül tudják vinni a homoszexuális/transz kérdéseket a Közgyűlésen. Amit felfedeztek, az a fejlődő világ egyre növekvő ellenállása.

A hamarosan véget érő Közgyűlésen a nyugati küldöttek az ellenállás falába ütköztek a vitatott szociális szakpolitikák minden újabb említésekor, legyen az kifejezett vagy burkolt. A hagyományos országok blokkolták a szexuális irányultságra és a gender identitásra, a sokszínűségre és az átfogó szexuális nevelésre való utalásokat. Emellett ezek a kormányok több tucatnyi nyilatkozatot adtak le a baloldal szexuális programja ellen. Összességében több mint 60 ország tiltakozott az általuk veszélyesnek, sőt radikálisnak tartott nyelvezet ellen.

Életvédelem

Bioetikai útmutató fiataloknak

A párizsi Jérôme Lejeune Alapítvány által készített Bioetikai útmutató abban szeretne segíteni a fiataloknak, hogy az emberi élettel kapcsolatos nehéz kérdésekben meg tudják különböztetni a jót a rossztól.A párizsi Jérôme Lejeune Alapítvány által készített Bioetikai útmutató abban szeretne segíteni a fiataloknak, hogy az emberi élettel kapcsolatos nehéz kérdésekben meg tudják különböztetni a jót a rossztól.

1 Minute
Családvédelem

Nemváltoztatás és ottalvós pizsamaparti

Tények és hiedelmek, tanácsok szülőknek

A Daily Wire műsorvezetője, Michael Knowles ismertette egy Helena Kerschner nevű nő történetét, aki „nem visszaváltoztatást” hajtott végre, miután hormonokat szedett, és több éven át úgy élt, mintha férfi lenne.

Helena elmondta, hogy tinédzserként önértékelési problémái az internetre terelték, ahol elkezdett tájékozódni a transzneműségről. Kerschner 18 évesen szedett hormonokat, de 22 évesen abbahagyta, és már nem tesz úgy, mintha férfi lenne. Azt mondta, hogy az online csoportok nyomására tévesen azt hitte, hogy át kell változnia.

5 Minute
Családvédelem

Hogyan erősítsük meg családunkat egy poszt-keresztény kultúrában?

’A szülőknek ellenkultúrát kell képviselniük’ – mondja Mary Rice Hasson, ’és mindent meg kell tenniük azért, hogy olyan családokkal, tanárokkal és mentorokkal vegyék körül magukat, akik szintén ellenkultúrát képviselnek”.

Mary Rice Hasson az Ethics and Public Policy Center munkatársa, és társalapítója a Person Identity Project kezdeményezésnek, amely a szülőket és a hit alapú intézményeket felkészíti a gender ideológiával szembeni fellépésre és az emberi személy igazságának népszerűsítésére. Gyakorló katolikus, ügyvéd és hét gyermek édesanyja. Gyakran tart előadásokat a család megerősítéséről a kereszténység utáni kultúrában. Nemrégiben adta közre ezt a témát.

9 Minute