Hitvédelem

Carlo Maria Vigano érsek írásai

Az abortusz betiltása elengedhetetlen a “sátánnak alárendelt Új Világrend” megállításához Viganò érsek: A ’Pride’ mozgalom sátáni, ’jóvátétellel’ és szeretettel kell

1 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Viganò érsek: Megfontolások a vatikáni “Fiducia Supplicans”, a szabálytalan párok áldásának megengedhetőségéről szóló dokumentummal kapcsolatban

Amikor az ördög megpróbál rábírni bennünket a bűnre, a velünk végrehajtatni tervezett gonosz cselekedet állítólagos javát hangsúlyozza, miközben elhomályosítja azokat a vonatkozásait, amelyek szükségszerűen ellentétesek Isten parancsolataival. Nem azt mondja nekünk, hogy ez bűn és sérti az Urat, aki a kereszten meghalt érted, mert tudja, hogy egy normális ember önmagától nem akar rosszat, hanem általában a jó leple alatt tesz gonoszságot.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A globalizmus az „Antikrisztus felemelkedésének” „sátáni” előkészítése

Az egykori pápai nuncius kibővítette a globalizmus és a sátánizmus közötti bensőséges kapcsolatról alkotott véleményét.

(LifeSiteNews) ––Carlo Maria Viganò érsek ismét elítélte a „globalizmus” felemelkedését, azt állítva, hogy az az „Antikrisztus politikai felemelkedésére” készíti fel az emberiséget.

6 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Viganò érsek: Mária, a papok és az Eucharisztia a Sátán elleni harc kulcsa

Papság, szentmise, Eucharisztia, Szűz Mária: vallásunk ezen alapjait naponta támadja az ördög és szolgái. A Legszentebb Mária tiszteletére bemutatott szentmise isteni liturgiája Regina Crucis címmel az episztolában az asszony és a sárkány apokalipszisének látomását ajánlja nekünk, amely nagy és fontos gondolkodási pontokat kínál ezen az ünnepélyes ünnepen.

6 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A Viganò szalagok (2)

9. kérdés: Excellenciás uram, ismét nagyon drámai kifejezésekkel beszél arról, hogy az embereket tengerimalacokként használják fel, hogy az emberek krónikusan megbetegszenek a megtett egészségügyi intézkedések miatt, és azt kéri tőlünk, hogy álljunk ellen annak, amit Ön egyfajta új totalitarizmusnak nevez. De hogyan tudnánk valóban egységes következtetésre jutni a fenyegetéssel kapcsolatban, amellyel szembenézünk, ha ennyire képtelenek vagyunk megérteni a valódi tényeket, és nem tudjuk, hogy valójában mi is az álláspontunk? Mit javasol?
Fontosnak tartom, hogy felnyissuk az emberek szemét, megmutatva nekik, hogy milyen csalással állunk szemben. Ez mesterségesen létrehozott és dogmatikus módon erőltetett, hamis előfeltevésekre alapozott csalás, hogy legitimálják a már megtervezett és végrehajtott hamis megoldásokat.

29 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A Viganò szalagok (1)

Átirat az InsideTheVatican.com oldalról (2021)

Helló, Robert Moynihan vagyok, amerikai újságíró. Harminc éve tudósítok a Vatikánról; II. János Pál pápaságáról, a Szovjetunióval folytatott küzdelméről, a kultúráért folytatott harcáról, Benedek pápa megválasztásáról, pápaságáról, majd Ferenc pápa megválasztásáról és az elmúlt nyolc évről. Sokféle kapcsolatom és barátom van az egyházban, és köztük van Carlo Maria Viganò érsek is. Sok évvel ezelőtt ismertem meg őt. De az elmúlt három évben ez az érsek, egy olasz érsek, aki most 80 éves, a római katolikus egyház talán legellentmondásosabb személyiségévé vált. Éppen ezért feltétlenül meg kell értenem, hogyan válhatott ez a magas rangú egyházi tisztségviselő nemcsak az egyházon belüli korrupció, hanem a doktrinális zűrzavar, Ferenc pápa egész pontifikátusa, és végül az utóbbi hónapokban a világi fejlemények, a vírus, a vakcinák, az egységes világközösségre vonatkozó globális terv kritikusává is. A hagyományos szakterületét meghaladta, és ma a világ egyik legmeggyőzőbb, legvitatottabb és legérdekesebb hangja annak megértéséhez, hogy hol tartunk most, 2021-ben, miután a vírus másfél éve és a modernitás sok évtizede megváltoztatta nemcsak a katolikus egyházat, hanem a protestáns egyházakat, a judaizmust és az iszlámot is. Most egy széles körű interjút készítünk ezzel a nagyon ellentmondásos, nagyon érdekes olasz érsekkel, Carlo Maria Viganòval.

23 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

Viganò érsek: A globalista tanítás alapvetően “sátáni”; újra kell építenünk a kereszténységet

A 2016-ban, 75 éves korában visszavonult Carlo Maria Viganò érsek 2011 és 2016 között szolgált az Egyesült Államokban a Vatikán nagyköveteként. Korábban és azóta is számos megszólalásában kritizálta az egyházi hierarchia tagjait, köztük magát Ferenc pápát is. Rendszerint drámai megfogalmazásban hívja fel a világ figyelmét az általa veszélyesnek, bűnösnek, ördöginek tartott jelenségekre és arra, hogy a katolikusoknak, állampolgárként joguk és kötelességük, hogy polgári és politikai szerepvállalásukkal befolyásolják a társadalmat. 2022. április 6-án Aldo Maria Valli újságírónak adott interjújában így beszélt az igazságról és saját szerepéről:

8 Minute
Téveszme, kritika, összefoglaló írások

A Schneider interjú – a teljes anyag

A kazahsztáni Asztana 60 éves püspökével, Athanasius Schneiderrel készített október végi interjúm teljes anyaga most már elérhető a Rumble (link) és a YouTube (link) oldalakon.

Ebben a teljes interjúban Schneider püspök beszél a Jézus Krisztusba vetett hitéről, valamint az egyház és társadalmunk jelenlegi válságáról, amely a hit, valamint az emberi méltóság és szabadság válsága.

Szeretném megköszönni Schneider püspök úrnak, hogy hajlandó volt több mint két órán keresztül leülni velem beszélgetni ezekről az egyházunk és világunk számára oly fontos kérdésekről.

***

7 Minute