Tanítás (atyák, tanító testvérek)

A fösvény szomorú – kerüld el a 7 főbűnt!

 

Isten a jókedvű adakozót szereti – olvassuk Pál apostolnak a Korintusiaknak írt második levelében (2Kor 9,7). Jelenti-e ez azt is, hogy Isten nem szereti fösvényeket, akik nem adakoznak? Nem. Isten mindenkit szeret, de mégis kinek-kinek tettei szerint fizet. (Vö. Jel 2,23) A fösvény embernek, aki „szűken vet”, azt ígéri, hogy szűken fog aratni is. A fösvény, tehát, amikor visszatartja a munkásai bérét, amikor alacsony bért szab meg mint illene vagy amikor különféle ravaszkodással kijátssza az adóhivatalt, akkor lelki javakat pazarol el. A fösvény ugyanis nem élvezi a saját vagyonát. Akkor miért nem változtat a hozzáállásán?

4 Minute
Tanúságtétel

A tized fizetésének áldásai

MI A TIZED, MIRE JÓ?

A tizedet fogalmát röviden úgy lehetne meghatározni; hogy minden bejövő jövedelmünk 10 %-a, amit Istennek adunk. Az eredete ószövetségi: Ábrahám tizedet fizetett Melkizedek papnak (vö. Ter 14,18-20). Az Ószövetségben a papság és levitaság anyagi fenntartását biztosította, a zsidók számára kötelező anyagi szolgáltatás volt (vö. Lev 27,30-34; Szám18,20-29). Az Újszövetség idején is fennmaradt, az egész egyháztörténelmet végigkísérte, Magyarországon 1848-ig volt érvényben. A célja az Egyház történelmében hasonló volt, mint az Ószövetség idején, a papság és az egyház fenntartása.

9 Minute
Olvasnivaló

Jobb adni, mint kapni – mondja Jézus

Általában a legtöbb talentumokról szóló prédikáció a lelki talentumokról és a tehetségekről szokott szólni. Arról, hogy milyen tehetségeket kaptunk Istentől és milyen tulajdonságokat, s hogy ezekkel jól kell bánnunk, s nem szabad hagyni őket elveszni. Tehát ha mondjuk műszaki beállítottságúak vagyunk, akkor helyezkedjünk el ilyen területen és itt bontakoztassuk ki Isten-adta tehetségünket.

Ezzel teljes mértékben egyet értek, viszont most a példabeszédet egy másik szempontból közelítem meg.

3 Minute
Tanítás (atyák, tanító testvérek)

Élvezni az adakozás áldását, amíg lehet

Adakozni. Ez a téma sokféle érzelmet kiválthat. Sokaknak örömöt, sőt boldogságot okoz, ha mások javára adhatnak. Másoknak viszont frusztrációt jelent: korlátozottak az erőforrásaik, úgy érzik, a saját igényeiket se tudják kielégíteni, nemhogy még máskat is segíteni kellene. De azok számára, akik követni akarjuk Istent és engedelmeskedni akarunk neki, az adakozás nem választható.

4 Minute