Basilea Schlink magyar kiadójának karácsonyi üdvözlete

Drága Szeretteink, Testvéreink, Barátaink!

Karácsony közeledtével szeretettel írjuk köszöntésünket ezzel az Igével:

Amikor pedig megszületik Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az õ csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.” /Máté 2:1-2./

Egy olyan korban élünk, amikor szinte minden, amit csak megpillantunk a földi, a testi szükségleteink azonnali megelégítésére késztet. Vajon mi célt szolgál ez, az életünk legfontosabb szükségeiről való figyelem elterelés, ez a helytelen irányultságú sürgetés?

Bölcs Salamon azt mondja nekünk: „Mindennek rendelt ideje van”. És a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelének, második eljövetelének is egyre közelebb van a rendelt ideje, bár ennek beteljesedését egyedül a mi szerető mennyei Édesatyánk tudja.

Amit a napkeleti bölcsek megpillantottak, a betlehemi csillag, nem földi vágyak beteljesedését sugallta. Annál sokkal mélyebb üzenete volt: Annak érkezését hirdette, Aki lelkünk árvaságát egyedül tudja elvenni, lelkünk szükségeit – Önmagával – egyedül képes betölteni.

A napkeleti bölcsek egén felragyogott a betlehemi csillag, és ők minden fáradságot, veszélyt, megpróbáltatást vállaltak, hogy találkozhassanak az érettük, érettünk Kisgyermekként a Földre érkezett Isten Fiával, és hogy hódolhassanak Előtte.

Rohanó világunkban mi vajon mennyi áldozatot vagyunk készek meghozni az Úrral való áldott, meghitt találkozásunkért? Ő így kérlel és bátorít bennünket: „Várjad az Urat! Bátorodjék a te szíved, és várjad az Urat!”

Drága Testvéreinkkel együtt köszönjük ez esztendő során is sok próba között kapott élő Igét, az Úrban nyert megtartatást, megerősíttetést, megvigasztaltatást. Szeretteink, drága Testvéreink közül az idén is sokan elmentek. Áldja meg az Úr emléküket. Adja meg az Úr a kegyelmet, hogy bennünket is készen találhasson a hazahívó szó.

Idén áprilisban, amilyen áldott, csendes életet élt, olyan csendben ment föl a Mennyei hazába drága Nagy Perge Zoli bácsi is. Ő már csak Odafönn értesülhetett az örömhírről, hogy a darmstadti Evangéliumi Mária-Nővéreket arra indította az Úr, hogy a közeljövőben Magyarországon is nyissanak egy új ágat. Hollókő közelében, a 100 lelkes Kutasó községben drága magyarországi testvérek hitben, imádságban, az Úrban nyert vezetésben már korábban beszerezték, és felújították azokat az egymás melletti telkeken, nagy szabad területekkel együtt álló épületeket – közte egy korábbi baptista imaházat –, amely, reménységünk szerint, a magyarországi új ágnak fog helyet adni. Urunk gazdag áldása kísérhesse ezt, az immáron még jobban kiteljesedő missziót.

Adjon az Úr nekünk is egyen-egyenként áldott, az Ő kegyelmes érkezésében Vele, Benne beteljesülő várakozást, szent Karácsony ünnepet, és békés, örömteli 2012. Új Esztendőt!

2011 Karácsonyán.

Testvéri köszöntéssel:

Csathó Péter és Mária

Létrehozva 2011. december 24.