Gondolatok hit és nyelvészet kapcsolatáról

A hit és nyelvészet kapcsolatáról szólnak Sümeginé Tóth Piroska tanár Szó-lélek-közelítés című, a Tinta Könyvkiadó blogján megjelent írásai. A sorozat első két részéből közlünk részleteket. A szerző a felelősség, illetve a bizalom jelentéséről elmélkedik.

Mi a felelősség? című írásában Sümeginé Tóth Piroska kifejti: a felelősség helytállási kötelezettség mindazért, amit teszünk, avagy elmulasztunk. Számadási kötelezettséget jelent olyan cselekedetekről, amelyeket az ember tudva és szabadon hajtott végre. Feltétele a beszámíthatóság, következménye az érdem és a jutalom vagy a büntetés. A társadalmi normáknak való állandó alávetettséget előfeltételezi, jelentéstartalmába beletartozik a társadalmi normák megsértése esetére előírt szankcióknak való alávetettség. Felelősségről azonban nem csupán társadalmi értelemben beszélhetünk. Van jogi felelősség (jogi normáknak való alávetettség), továbbá politikai, erkölcsi, érzelmi.

A Biblia szerint a felelősség nem csupán névtelen számadási kötelezettség, hanem az ember válasza Isten megszólítására (jól jelzi ezt a magyar szó, amelynek gyökere a felel ige). A felelősségre vonást a Paradicsomból való kiűzetés követte. Azonban rájuk bízatott a föld egésze is. Isten a felebaráti szeretetben az embert összekötötte a másik emberrel, a felebarátjával, akiért felelősséggel tartozik. Mózes valószínűleg azért ódzkodott a feladatok megosztásától, mert különleges, lelki természetű megbízatást kapott: azt, hogy Isten nevében szóljon.

Az elhivatottak azóta is átérzik, milyen hatalmas felelősség Istenről, Isten nevében beszélni az emberekkel. A bizonyságtevés és az evangelizáció komoly feladat, valóban megfontolt cselekvésre kell késztetnie, a lelkiség vállalóinak készen kell állniuk arra, hogy bevonják a misszióba az embereket. A szó mesterei, az alkotók is át kell, hogy érezzék a műveik közreadásakor felelősségüket az egyéni síktól a legszélesebb valóságfokokig. „Kötelességem figyelni a szóra, bánnom a szóval odaadás és felelősség” – nyilatkozta Nagy László, a költő.

„Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre” – Márai Sándor.

A teljes cikk elolvasható itt.

Létrehozva 2020. október 29.