Hoser érsek megszüntette a kézbe áldozást Medjugorjében

Hoser érsek megszüntette a kézbe áldozást Medjugorjében

Félnek attól, hogy a megszentelt ostyákat ellopják és sátánista rituálék során használják fel

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció kimondja, hogy „bár minden hívőnek mindig joga van ahhoz, hogy választása alapján szájba történő szentáldozáshoz járuljon, ha valaki ezt kéri, akkor azokban a régiókban, ahol a püspöki konferenciák a Szentszék megerősítése alapján  ezt megengedték, a szentséget a kézbe szolgáltatják ki.

Meg kell azonban jegyezni, hogy különös figyelemmel kell lenni arra, hogy az áldozó azonnal bevegye a szentostyát az áldoztató előtt, hogy senki se távozhasson úgy, hogy  az eucharisztikus ostyát magával viszi.

Ha fennáll a szentségtörés veszélye, a szentáldozásra nem kerülhet sor a hívők között”.

Pontosan ezért sokan ma is azt kérdezik, mi a helyes módja annak a kenyér vételének az oltárról, ami időközben átváltozott Krisztus valódi testévé.

A papnak nincs mindig lehetősége arra, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hívő azonnal elfogyasztja az ostyadarabot, még kevésbé tudja ellenőrizni, hogy a keze egyáltalán tiszta-e, és készen áll-e arra, hogy úgy bánjon az élet kenyerével, ahogy az megérdemli azt.

Medjugorje: üzérkedés a megszentelt ostyával

Sajnos (nem csak) Medjugorjében ez a kérdés tarthatatlanná vált, mivel a szentáldozás pillanata mindig zsúfoltságot okoz, és alkalmas ürügy azok számára, akik szeretnék a szentostya helytelen használatát elérni.

A hívők között gyakran vannak sumákoló és rossz emberek, akik ellopják a megszentelt ostyát, nem veszik szájba, hanem elrejtik, hogy eladják 500 euróért azoknak, akik sátánista rituálékat folytatnak!

Ezért Bosznia-Hercegovinában az apostoli vizitátor, Henryk Hoser pontos utasításokat adott annak érdekében, hogy elkerüljék a szentostyák lopását és csempészetét.

Néhány órával ezelőtt, a medjugorjei Szent Jakab templomban kihirdették az új szabályt: “a pápai vizitátor rendelkezésére mostantól csak a szájba történő szentáldozás lehetséges, a kézbe történő többé nem!”

A szentáldozás jelentése

Reméljük, hogy ez mindenkit emlékeztet arra, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is idéz:

1337. Az Úr, mivel szerette övéit, mindvégig szerette őket. Tudván, hogy eljött az óra, amikor ebből a világból átmegy az Ő Atyjához, a vacsora közben megmosta lábukat, és átadta nekik a szeretet parancsát. Hogy rájuk hagyja e szeretet zálogát, s hogy övéitől soha ne távozzon el és húsvétja részeseivé tegye őket, halála és föltámadása emlékezetéül megalapította az Eucharisztiát, és megparancsolta Apostolainak, „akiket akkor az Újszövetség papjaivá szentelt,” hogy visszajöveteléig ünnepeljék.

Ezt jelenti számunkra az örök élet eledele. Ezért akarják a sátánisták ezt megszerezni.

A cikk forrása angol  nyelven

Létrehozva 2019. július 15.