Félrevezetés áldozatai

Jehova Tanúi – Félrevezetés áldozatai

Ralph T. Miller nyugalmazott rendőrkapitány írása

Hogyan vezetett a vizsgálódás és az isteni segítség a vallási kultuszból való szabadulásunkhoz

Ralph T Miller a nyugat – Kentucky-i rendőrség veteránja. Közel húsz éves pályafutása során volt járőr, kábítószer nyomozó, Közönségszolgálati és Bűnmegelőzési Parancsnok és végül Műveleti Parancsnok őrnagyi ranggal, ami egyenlő a parancsnokhelyettességgel. 1990-ben ment nyugdíjba, örökös parancsnoki rangban.

Copyright © 1995 by Ralph T. Miller; The printed book is ISBN 0-9637448-1-X, Library of Congress Catalog Card Number 94-62145. Cover illustration by Troy Raaf. Published January 1995 by Comments From the Friends, P.O. Box 819, Assonet, MA 02702 – http:/cftf.com – editor@cftf.com

A magyar fordítás szabadon felhasználható és terjeszthető, amennyiben ez ingyenesen történik és semmiféle haszonszerzéssel nem függ össze.

(C) Barna Zoltán 2001 (fordítás)

Előszó

Linnie Miller

Ez a könyv átfogó betekintést nyújt abba, hogy milyen hatással lehet egy vallási kultusz emberek életére. Részletesen megmutatja az utat, ahogy az elején behálóztak minket és az utat, melyen az Őrtorony szervezet tagjai elvesztik jóformán minden személyes jogukat és szabadságukat. A könyv bemutatja azt is, hogy az ima és a szeretet végül győzedelmeskedett és személyes kapcsolatunk lett a mi Urunkkal és Megváltónkkal, a Krisztus Jézussal.

Amikor kifelé jöttünk Jehova Tanúi szervezetéből, teljesen egyedül éreztük magunkat. Kétségbeesetten kerestünk felvilágosítást a könyvesboltokban és könyvtárakban. Nagyon hálásak vagyunk olyan személyeknek, mint David Reed, Lori McGregor, Joan Cetnar és Paul Blizzard, akik időt szántak tapasztalataik leírására, és a hozzánk hasonlók számára hozzáférhetővé tették, így mi is kimenekülhettünk a gonosz Őrtorony – szervezetből.

Mindezek miatt szükségét éreztük szívünkben, hogy leírjuk saját tapasztalatainkat mások segítése céljából, és reméljük, ezt elértük a könyv megjelenésével.

Bevezetés

David A. Reed

(a Jehovah’s Witnesses Answered Verse by Verse c. könyv szerzője)

Amikor Krisztus Jézus megszabadít embereket az Őrtorony szervezet rabságában töltött évek után, azok szinte mindig úgy érzik, szeretnék elmondani a világnak, ami történt – elsősorban, hogy hogyan estek a kultusz csapdájába, milyen volt Jehova Tanújának lenni, és milyen boldogok most, hogy végül Krisztusban megtalálták szabadságukat.

Ralph T Miller különösen alkalmas egy ilyen történet elmondására. JT volt harminc évig, nem rövidebb ideig, mint William Schnell, aki a Harminc év az Őrtorony rabszolgaságában című könyvet írta évtizedekkel ezelőtt. Mint a Kentucky Rendőrség Bűnmegelőzési Tisztje, Miller őrnagy fejleszthette Istenadta írói talentumát, megírva tájékoztató újságcikkek tucatjait a kerékpár megőrzés és a betörésmegelőzés témakörében.

Ennek eredménye, hogy a Jehova Tanúi: félrevezetés áldozatai c. könyv olvasmányos, mégis erőteljes és meggyőző. Míg a harminc évnyi történet könnyen eláraszthatná az olvasót a végtelen beszámolókkal és unalmas részletekkel, a szerző nem ezt tette. Mint kitalált kollégája, Friday őrmester a “Dragnet” TV sorozatban, Miller őrnagy is határt szab magának: “A tényeket, csakis a tényeket”. És ezek a tények igazán magukkal ragadók.

Habár személyes részleteiben egyedülálló, Ralph Miller története jellemző sok ezer más emberre. A nyílt őszinteséget, mellyel Istent szeretnék szolgálni az Őrtornyon keresztül, az emberi gyengeséget és eleséseket nyíltan feltárja, és a zavarba ejtő lehangoltságot is, amikor a Tanúk világa kezd lelepleződni, – ezeket a közös tapasztalatait mindazoknak, akik egyszer Tanúk voltak elismeri és azonosul velük. A csúcspont, mely csodálatos válaszként jött imáikra, szintén jellegzetes. Jellegzetes abban, amit Jézus tesz, amikor az elveszett bűnös kétségbeesetten keresi a megmentést önmagában vagy egy emberi szervezetben és végül az élő Istenhez fordul.

Így a következőket annak emlékezetükben tartásával olvassák, hogy Ralph Miller története összefoglalja sok más egykori Tanú tapasztalatait.

A könyv letölthető itt.

Létrehozva 2019. június 22.