Ferenc Pápa: „Kegyelem van Medjugorjében. Nem lehet letagadni, az emberek megtérnek.”

Az a pap, aki öt évvel ezelőtti beszélgetését közreadta a pápával, ma Ferenc szeretetét tükrözi Mária iránt.

Isten anyja „mindenkit szeret”, és „nem egy postahivatal vezetője, aki minden nap üzeneteket küld”, mondta Ferenc pápa Medjugorjére vonatkozóan.

„Isten csodákat tesz Medjugorjében. Az emberi őrültség közepette Isten folytatja a csodatevést.”

A fenti néhány reflexió olaszul jelent meg könyv alakban, a Fr. Alexandre Awi Melloval, a Laikusok, a Család és az Élet Dikasztérium titkárával történt beszélgetés alapján: „Ő az Anyám. Találkozások Máriával” (eredetileg portugál nyelven adták ki 2013-ban).

„Egy személy engedelmessége az Egyháznak” a megkülönböztetés olyan kritériuma, mutatott rá a pápa, amikor vannak állítólagos jelenések, és amikor vannak olyan „üzenetek” és „belső fordulatok”, melyek lehet, hogy „különleges adottságú emberektől” származnak.

Amikor Bergoglio letiltott egy találkozót a Medjugorjei jelenésekkel kapcsolatban

Medjugorje ügyében, melyet még mindig tanulmányoznak, Ferenc pápa felidézte, hogy „amikor Buenos Airesben voltam, letiltottam egy találkozót, amire egyébként sor került. Tudták azonban, hogy nem értek azzal egyet.”

Ferenc arra utal, hogy mi történt, amikor egy tervezett templomi találkozó miatt az egyik medjugorjei „látnok” meglátogatta azt az érsekséget, melynek akkor vezetője volt. Az akkor Bergoglio érsek ellenezte a találkozót (a jelenések hitelességét illető véleményének kifejezése nélkül), mert „az egyik látnok mindent elmondott és elmagyarázta, hogy Szűz Mária jelenése lesz 16:30 órakor. Ez ugye azt jelenti, hogy ismerte Szűz Mária tervét. Szóval azt mondtam: Nem, nem akarok ilyen dolgot itt. Nem, nem itt a templomban.”

A pápa megjegyezte, hogy „különbséget kell tennünk. Mindezek ellenére Isten csodákat tesz Medjugorjében. Az emberi őrültség közepén Isten folytatja a csodatevést.”

Ugyanakkor azt is mondja, hogy talán vannak „sokkal személyesebb jelenségek”.

„Kapok leveleket, de megértjük, hogy [a dolgok, melyek kapcsolódnak] sokkal inkább pszichológiai jellegűek, mint bármi más. Világosan különbséget kell tennünk. Azt hiszem, van kegyelem Medjugorjében. Nem lehet letagadni, az emberek megtérnek.De

hiányzik a megkülönböztetés, és nem akarom azt mondani, hogy ott bűn van, mert az emberek nem tudják, hol kezdődik a bűn, de minimum a megkülönböztetés hiányzik.”

Miért szereti annyira Ferenc Máriát?

A Fiatalok Szinódusával a háttérben a könyv szerzője elmondta, hogyan jött létre a könyv, továbbá ismertette a pápa vízióját az Egyházról, mint anyáról, Máriához hasonlóan: az új generációk iránti üdvözlettel és szeretettel.

„Volt lehetőségem, hogy interjút készítsek Ferenc pápa kapcsolatáról Szűz Máriával, és úgy tűnik számomra, hogy ez nem csak egy jámbor vagy odaadó kapcsolat; ez hatással van az Egyházzal kapcsolatos víziójára. Miért szereti annyira a pápa Máriát? Mert benne látja a képet az Egyházról, arról, hogy milyennek kell lennie: anyainak, barátságosnak, tanítónak, barátnak, irgalmasnak.”

„Úgy gondolom, hogy fontos figyelembe venni az Egyháznak ezt az anyai dimenzióját, mely szereti és üdvözli a fiatalokat, akiknek annyira szüksége van erre” – mondta Fr. Mello a szinóduson, a Szentszék Sajtóhivatalában tartott sajtótájékoztatón.

Mello a nemzeti ifjúsági minisztérium igazgatója volt Brazíliában. (A schönstatti mozgalom országos vezetője volt. A szerk.)

Mindössze néhány hónappal az után, hogy megkezdte pápaságát, misét celebrált a Casa Santa Marta kápolnájában. Medjugorjét illetően 2013. november 14-én elmagyarázta, hogy a világi kíváncsiság szelleme, ami saját érdekében keresi a tudást és olyan dolgok után kutat, melyek egyre furcsábbak és szokatlanok, elvezeti az embereket az igazi bölcsességtől és az Isten szépségétől.

Ebben a kontextusban kifejezte kétségeit a látnokokról, akik azt állítják, hogy meghatározott időközönként üzeneteket kapnak a Szűz Máriától.

A látnokok azt állítják, hogy 1981 óta látják Szűz Máriát.

Beszélnek arról, hogy az Egyház talán csak az első hét jelenést ismerhetné el egy jelentés alapján, melyet egyházi vezetők egy csoportja készített Medjugorjéről.

A Mária-jelenések állítólag ma is tartanak a látnokok számára, akik ma már felnőtt emberek.

A Hittani Kongregáció által kifejtett nehézségek – melyek a Kongregáció 2016-os, a tárgyban folytatott vizsgálata során merültek fel – tovább növelik a probléma összetettségét.

Ma már felismerhető, hogy a Szűz Mária tiszteletére Medjugorje-ban (Bosznia-Hercegovina) épített templom pápai szentéllyé válhat vagy sem, ami egy lehetséges megoldás a szentélyt működtető ferencesek és a mostari püspök (ide tartozik a kegyhely) közötti konfliktusok megszüntetésére.  

Párbeszéd az újságírókkal

Az újságírókkal folytatott párbeszédben, melyre a Szűz Mária megjelenésének 100. évfordulóját ünneplő fatimai szentélyből történő visszautatáson került sor, a pápa feltárta a bizottság megállapításait, melyek nagyon világosan tettek különbséget a „természetfelettinek tekinthető” (1981. június 24. és július 3. közötti) kezdeti, és az ezt követő többi látomás között.

A bizottság jelentése szerint a hat gyermek látnok pszichológiailag normális volt, meglepte őket a látomás, és nem volt külső befolyás arra, amit mondtak és láttak.

A fatimai három kis pásztor esetéhez hasonlóan a medjugorjei látnokok sem voltak hajlandók elmondani, hogy mit láttak, annak ellenére, hogy a rendőrség letartóztatta és halállal fenyegette őket. Elutasították azt a hipotézist is, hogy a jelenség démonikus lehetne.

Végül Ferenc pozitív véleményt adott a Camillo Ruini bíboros által vezetett és a XVI. Benedek pápa által 2010-ben alapított bizottságról, melynek munkája 2014-ben fejeződött be.

Pasztorális okokból a Bizottság a medjugorjei zarándoklatok tilalmának megszüntetése mellett foglalt állást. A Ruini-jelentés így azzal a következtetéssel zárul, hogy a szentélynek a Szentszék felügyelete alá kell kerülnie, és javasolták, hogy a plébánia pápai kegyhellyé alakuljon át. Tavaly a püspök Henry Hoser érseket küldte el a máriás szentélybe, hogy értékelje a helyzetet, különös tekintettel arra, hogy tanulmányozza a lelkipásztori gondoskodást a helyi hívők és a zarándokok számára. A látogatás célja az volt, hogy több információt szerezzenenek a lelkipásztori gondozás jövőbeli kezdeményezéseinek megtervezéséhez.

Cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2018. november 5.