A karizmatikus megújulás hatása Kínában

Kínában gyorsan fejlődik az ipar, annál csak a kereszténység fejlődik gyorsabban az országban. Semmire sincs akkora igénye az embereknek, mint a vallásra. A keresztények száma az üldözés ellenére évente tíz százalékkal növekszik. Ha ez a tendencia marad, tizenöt év múlva Kína lesz a legtöbb keresztényt számláló ország.

Ez részben Mao Ce-tung érdeme. Nincs kínai, aki egyszer ne olvasná Mao műveit. Ő az ateizmust kivéve ki akart irtani minden vallást, ám az ateizmus erőtlen a kereszténység ellen. A hit terjedésének másik oka a Szentlélek szeminárium nevű lelkigyakorlat. Ezen képezik ki a kínai igehirdetés munkatársait.

XIII. Leó pápa 1901. január 1-jén a Szentléleknek szentelte a 20. századot. Mikor a Veni Creatort énekelte, nyolcezer kilométerrel távolabb egy metodista templomban beszédet tar-tottak a nyelveken szólásról (ApCsel 2,4), ami az apostolok óta nem ismétlődött meg. A hallgatók beteltek a Szentlélekkel és különböző nyelveken kezdtek beszélni. Pünkösdi közösségnek nevezték el őket.

Nem a tanításra fektetik a hangsúlyt, hanem a vallás átélésére és az Istennel való személyes találkozásra.A pünkösdi-karizmatikus mozgalom az 1960-as években az egész világon új erővel terjedt. XXIII. János pápa 1962- ben összehívta a II. vatikáni zsinatot, melyen a pápa és a püspökök megfogalmazták: „A mi épülésünkre is szolgálhat az, amit a Szentlélek a különvált testvéreinkben megvalósít.” (Unitatis redintegratio)

A zsinat kéri, hogy tanuljunk a nem katolikus keresztényektől.A karizmákról adott tanítás lehetővé tette, hogy két év múltán elinduljon a katolikus karizmatikus megújulás. A természetfelettit elvitték a hívő nép mindennapi életébe. A mozgalomba papok és püspökök is bekapcsolódtak. Ma minden nyolcadik katolikus karizmatikus.

1998-ban II. János Pál pápa meghívta a karizmatikus közösségeket Rómába. Kőszegről is ment egy csoport a találkozóra. Négyszázezer ember előtt imádkozta a pápa: „Jöjj Szentlélek, adj lendületet az evangélium hirdetésének!” Meglepő a mozgalom tagjainak a számbeli növekedése. Ötven év alatt a különböző felekezetekben összesen körülbelül nyolcszáz millióra nőtt a karizmatikusok száma a világon.

Elkötelezett ökumenikus közösségek is születnek. A brazíliai Santo Amaróban 2012-ben szenteltek fel egy karizmatikus templomot, mely húszezer ember befogadására képes, előtte pedig nyolcvanezren férnek el.A mozgalom Isten megtapasztalására helyezi a hangsúlyt; kerüli a kereszténység száraz, intellektuális formáit.

Fontos jellemzője „bennszülött jellege” azaz minden kultúrában testet tud ölteni. Kínában a becslések szerint minden tizenötödik ember karizmatikus. Imacsoportok alakulnak magánházakban és a plébániákon.A világhódító mozgalom átvette a kommunizmus helyét, ám ennek terjedéséhez nem kellenek kivégzőosztagok és erőszak. Isten hatalmára bízza az emberek megváltoztatását. Aki pedig megtapasztalta az élő Istent, másoknak is meg tudja mutatni őt.

Forrás: Világposta, 2018/2. szám

Létrehozva 2018. szeptember 9.