Kézirat a purgatóriumról (2)

Folytatás. Az 1875-ös esztendő lejegyzései

A magyar fordítás christianae.wordpress.com forrásmegjelöléssel terjeszthető.

1875. február

Nagyon ügyeljen bensőjére, apró fájdalmait egyedül Jézusnak tartogassa. Ő bőven képes kárpótolni bármiért, amit elvett.

Élete csupa belső szeretetcselekedet és önmegtagadás legyen, de erről egyedül Isten tudjon. Ne tegyen semmi rendkívülit: nagyon rejtetten éljen, nagyon rejtetten, Jézusával szorosan egyesülve.

A Jóisten azt akarja, hogy egyedül őt szeresse. Ha nem akadályozza, különleges kegyelmeket szán önnek, amilyeneket még soha senkinek nem adott. Egészen különleges módon szereti önt. Nem vette még észre? A mi osztályrészünk, hogy imádjuk az ő terveit, de ne akarjuk átlátni azokat. Ő az Úr, aki tetszése szerint cselekszik a lelkekkel. Legyen mindig nagyon alázatos, éljen nagyon rejtetten. Ne foglalkozzék az emberekkel, csak azzal, ami önre tartozik, saját megszentelődésével.

A fordítás másodk része letölthető itt.

Létrehozva 2015. szeptember 30.