barsi.2

Nélküled csak üres sír van

Szentlélek, nélküled nincs élet és nincs feltámadás; de nélküled nincs igehirdetés és lelki feltámadás, azaz a feltámadásba vetett hit sem.

Nélküled csak üres sír van, üres szavak, üres formák és üres élet; üres múlt, üres jelen, még üresebb jövő, és félelmetesen üres örökkévalóság.

Nélküled nincs  Karácsony, nincs szűzi fogantatás és betlehemi születés, nélküled meg sem ismertük volna, hogy  „az  Ige testté lőn, és közöttünk lakozék”.

Nélküled nincsen  megváltás,  mert  Urunk  Jézus  általad,  az  örök  Lélek  által ajánlotta  magát  engesztelő  áldozatul  érettünk  az  Atyának.  Nélküled Jézus halála  csak  kivégzés  lett  volna,  olyan  halál,  mint  a  miénk,  melyből  nem fakadhat reménység és újjászületés.

Balázs atya írása letölthető itt.

Létrehozva 2014. április 20.