Hírek – kicsit másképpen

A tegnapi nap délelőttjén szokatlan esemény zavarta meg a Jeruzsálemi Templom megszokott szertartási rendjét. A názáreti illetőségű Jesuah próféta – aki egyébként nem rendelkezik hivatalos működési engedéllyel – szokatlan viselkedésével keltett feltűnést és riadalmat.
A feldúlt próféta saját készítésű ostorával kiabálva rárontott a külső udvarban áldozati állatokat árusító kereskedőkre és pénzváltókra. Többek asztalát felborította, a megriadt állatokat a kereskedőkkel és pénzváltókkal együtt a templom elhagyására igyekezett kényszeríteni. Mikor a templomőrség feltartóztatta a következőket kiabálta: “Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Személyi sérülés nem történt, és az anyagi kár sem számottevő.

Mint a templomőrség szóvivője kérdésünkre elmondta, a rendbontót vizsgálati fogságba helyezték. A papság illetékeseinek kérdéseire, melyek tettének indítékára vonatkoztak tartalmilag a következőket válaszolta a láthatólag feldúlt lelki állapotban levő próféta: Isten nem olyan imádókat akar, akik az áldozatok körüli foglalatosságokat előbbre helyezik a szívbeli odafordulásnál, és Isten közelében sem képesek elszakadni üzleti ügyeiktől. Arra vonatkozólag, hogy milyen jogon járt el ebben a kérdésben, nehezen értelmezhető választ adott. Idézzük: “Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt újjáépítem azt.”

Tudósítónk kérdéseire a prófétát követő kis tanítványi csoport tagjai közül többen láthatóan zavarban voltak és nem voltak hajlandóak nyilatkozni. Egyikük pedig a régi tekintélyekre hivatkozva úgy értelmezte az esetet, hogy a prófétai tevékenység kapcsán felléphetnek olyan lelkiállapotok, melyeket sem a társadalomtudományok, sem a pszichológia eszközeivel nem lehet értelmezni, és mint olyat, Istentől jövő szimbolikus üzenetnek kell tekintenünk. Mondván: “Elemészt a buzgóság házadért.”

Az illetékesek még nem alakítottak ki végleges álláspontot az esettel kapcsolatban. Tekintettel a feszült belpolitikai helyzetre, a hatóságok kitátásba helyezték, hogy a jövőben határozottabban fognak fellépni a közrendet megzavaró prófétai tevékenységgel szemben. 

/Sion News, Jerusalem 0032.11.09/

Létrehozva 2011. május 25.