Örülj, Szent Szűz!

Szerető párbeszéd az Irgalmas Szűzzel

Mit mondanak a szemeid, ó, Mária?
Az ikonon az arc soha nem örül.
Örülj, Szent Szűz!
Hiszen karjaidban tartod a világ váltságdíját.
Theotokosz vagy, örülj hát!

Neked szültem a Fiamat,
a teérted való szenvedésre szültem az Istent.
Világra hoztam Teremtődet, hogy megfeszíthesd.
Karomban tartom a Gyermeket,
amíg el nem veszed tőlem, hogy kínhalálra add.

De hiszen korona van a fejeden,
mint az Üdvözítőnek!
Királynő vagy!
Ékesít a korona, és körül vesznek az angyalok is.
Te tartod a Krisztust.
Örülj, Anyánk!

Lehullott fejemnek ékes koronája,
mert vétkeztetek az Úr ellen és az Ő Fölkentje ellen.

Jobb kezeddel Fiadra mutatsz,
Ő pedig gyöngéden fogja át jobbodat mindkét kezével.
Örülj, örvendj!

Fiam tekintete már a Golgota.
Látom Őt a fájdalmak fájára szegezve,
a gúnyolódók és csúfolkodók által körülvéve.

De hiszen anyai palástod rejtve az Ő ruhája:
ruhád szegélyén látszik a remény.
Örvendezzél!

Szentséges Fiam bíbor köntöse,
melyre sorsot vetnek, az enyém.
Anyai remény-palástom alatt bíbor a köntösöm.
Egy vagyok Szent Fiammal
a reményben és a gyalázatban.
Tartom Őt, de Ő tart engem.
Világra hoztam Őt, de Ő teremtett engem.
Szenved Ő, szenvedek Vele.
Szeret Ő téged, és én Vele együtt szeretlek.
Ó, fájdalmas Szeretet, mely így szeretett!
Örülök és örvendezem,
ha viszonzod szeretetünket,
ha elfogadod fájdalmamat,
amit Szent Fiamért viselek,
ha szívedben hordozod aggodalmamat az emberekért,
hogy ne folyjon hiába ez a drága vér!
Légy társam ebben a fájdalmas szeretetben,
ami az én legnagyobb örömöm.
Örülj hát velem!

Ámen.

Forrás korábban

Létrehozva 2021. október 27.