Csókay András: Agysebészet rózsafüzérrel

A nemzetközi hírű idegsebész hittel teli meggyőződése, hogy az Istennel való szoros kapcsolat elsősorban a Vele folytatott beszélgetésben, vagyis az imádságban valósul meg. Erről szóló tapasztalatait teszi közzé vallomásként Csókay András.

Kreativitásunk egyik alappillére is az imádság, a másik a tanulás és a tapasztalás. A spiritualitás – benne az imádság – fejleszti kreativitásunkat. Ha valaki képes alkotni, tele van ötletekkel, az hatalmas boldogság, még akkor is, ha természetesen sok szenvedéssel jár együtt. Csókay András könyvében az erről szóló tapasztalatait teszi közzé, vallomásként.

A szerző szerint az egyszerű – Jézus lelkületét követő – ember tudja, hogy az imádság segíti a tiszta gondolatok megszületését, fejleszti a kreativitást. Erre figyelmeztetett már Pál apostol is: „Szüntelenül imádkozzatok!” (1Tessz 5,17). A nemzetek apostola tudta, hogyan jönnek a megoldások, „mint igazi, rajtunk keresztül megvalósuló csodák – imádság közben életünk kisebb-nagyobb problémáira.” A mindennapi alkotó munkához elengedhetetlen a kreatív gondolkodás, ám Csókay András rámutat: alkotó munkának nem csupán a tudományos vagy a művészi hivatás tekinthető. „Alkotásnak minősül bármely szakma, gyermekeink nevelése, házasságunk élő fényének megtartása, vagy bármely hétköznapi cselekedet, mint például a főzés.”

Az agysebész szerző vallja, hogy mindenkiben, aki gyógyítani akar másokat, lelke mélyén egy Kalkuttai Boldog Teréz anya, egy Batthyány-Strattmann Boldog László, egy Albert Schweitzer él, még akkor is, ha nem tud róla. Ők azért tudták életművüket végigvinni, mert életük középpontjában az a Krisztus állt, „aki valóban mindent ingyen adott és a legnagyobb testi bajokon kívül az ember igazi tragédiáját, a halálos bűnt is meggyógyította megbocsátó szeretetével, és így ’újrateremtett’ bennünket.”

A könyvismertető elolvasható itt.

Létrehozva 2013. június 13.