A nagy figyelmeztetés vagy amit akartok!

Blogommal “A Hajnal Szép Sugarával”, a jóhiszemű istenkeresésre, a katolicizmus egyedülálló eredetiségére, az Egyház iránti hűségre és az ezzel szorosan egybefonódó Mária-tiszteletre szeretnék rávilágítani.

Kedves Testvéreim! Ha Jézus korában teremnénk és az Üdvözítő személyesen szólna figyelmeztetőn hozzánk (amiként teszi máig az Evangéliumban), vajon nem-é azt válaszolnánk, hogy mi bizony résen leszünk és nem dőlünk be az ördög cselvetéseinek, akárhogy, akármilyen szép szavakkal fondorlatoskodik is? Sajnos, olyan válasz lenne ez részünkről, mint Péteré, aki váltig fogadkozott ugyan, mégis háromszor feledkezett meg hencegéséről − miként mi magunk is −, hányan de hányan bedőlünk az ördög hamis próféciáinak! (?)

      De olvassuk el az Úr Jézus, személyesen hozzánk intézett HITELES oltalmazó szavait:

– “Miután elmegyek, ragadozó farkasok jönnek közétek, és nem fogják kímélni a nyájat. Sőt köztetek is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukkal ragadják a tanítványokat.1 Ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta ment szerteszét a világba,2 /akik/ szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal megtévesztik az ártatlanok szívét.3 Mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket művelnek,4 hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek.5 Vigyázzatok tehát, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: ‘Én vagyok’, és: ‘Elérkezett az idő’; de ti ne menjetek utánuk.6 Az utolsó időkben /ugyanis/ egyesek elszakadnak a hittől, a megtévesztés szellemeire és az ördögök tanítására hallgatnak, azokra, akik képmutatóskodva, de lelkiismeretükben megbélyegezve hazugságokat hirdetnek.7 Lesz ugyanis idő, amikor az emberek nem viselik el az egészséges tanítást, hanem saját kívánságaik szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük; elfordítják fülüket az igazságtól, és átadják magukat a meséknek.8 /Sajnos/, sokan fogják követni eltévelyedéseiket, s miattuk becsmérelni fogják az igazság útját. Nyereségvágyból fakadó szavaikkal igyekeznek megvásárolni titeket; de az ítélet már régóta készül ellenük, és a rájuk váró pusztulás el nem alszik.9 Józanok legyetek és vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár, keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen.10 Ti tehát, szeretteim, miután mindezt előre tudjátok, vigyázzatok, hogy az istentelenek tévelygése magával ne ragadjon titeket és el ne veszítsétek saját szilárdságotokat.11

      A gonosz lelkek csak úgy építhetik ki fölöttünk végzetes hatalmukat, ha így vagy úgy de közösséget vállalunk velük, pl. hajlunk valami bűnre, kétes társaságba keveredünk vagy hamis üzeneteket követünk! Ez utóbbival kapcsolatosan, ne tévesszen meg senkit, ha valamely ál-prófécia az Eucharisztia iránti tiszteletre vagy imára szólít fel, mert korunkban a sátán, érzi már végső vesztét és a legmesszebbmenőkig hajlandó elmenni, csakhogy népet gyűjthessen magának a kárhozatba! Március hónap közepétől, amikor feketén-fehéren kinyilvánult a nagyfigyelmeztetés.hu egyértelmű Egyház-, főpapság- és radikális pápaellenessége, egyre többen jelzik, hogy meggondolták magukat és hátat fordítottak e sátáni üzeneteknek! Ezen olvasóim elmesélték, hogy egyszeriben nagyfokú szorongás és lelki nyomás vett rajtuk erőt, amellett, hogy valami felszabadultsági örömöt is éreztek. Véleményem szerint mindez, világos szimptómája a démoni megkötözöttségtől való szabadulásnak! A nagyfigy.hu (Mary Divine Mercy) márciusi megnyilvánulásai, üzenetei (ahogy ő mondja Tanítása) merőben ellentétesek az Egyház tanításával, Jézus evangéliumi figyelmeztetéseivel. A nevezett próféciák elfogadói a halálos bűnt vállalják magukra azzal, ha lelkesen követik a nagyfigyelmeztetés.hu fenyegetőn fellépő, végtelenített üzenetsorát (Tanításait)! A Katolikus Egyház illetékesei is óva intenek mindenkit a magát szerényen csak Mary Divine Mercy-nek (az isteni irgalmasság Máriájának) vagy Maria Juliannának nevező látnokok üzeneteitől, amellett, hogy az előbbi álnév alatti személynek valós létezése sem bizonyított! (szerk.)

  1 (Apcsel 20,29-30)

  2 (1Jn 4,1)

  3 (Róm 16,18)

  4 (Jel 16,14)

  5 (2Pét 2,1)

  6 (Lk 21,8)

  7 (1Tim 4,1-2)

  8 (2Tim 4,3-4)

  9 (2Pét 2,2-3)

10 (1Pét 5,8-9)

11 (2Pét 3,17)

Forrás

Létrehozva 2013. április 3.