Nem vagyunk-e tanúi a második istengyilkosságnak?

Nem vagyunk-e tanúi a második istengyilkosságnak?

A hit jelenlegi válságát szemlélve azt mondhatjuk, hogy a Szent Katolikus Egyház keresztre feszítésének vagyunk tanúi. Egy olyan bűnténynek vagyunk tanúi, amely az istengyilkossághoz hasonlítható, mert az egyház Krisztus misztikus teste. Az egyház megölése olyan, mint Krisztus megölése. Az egyetlen ok, amiért [az egyház] most nem hal meg, hogy halhatatlan.

Így az Egyház ma úgy jelenik meg, mint Urunk a passió idején, amint vértől csöpögve és a kereszt súlya alatt tántorogva halad a Golgota tetejére.

Az egyház kétezer éven át tántorgott a nyomorúságban. Kétezer év dicsőségét és vértanúságát képviseli! Ma a deformáció csúcsán jelenik meg előttünk.

Az egyházat úgy ismertük meg, mint a legszebb intézményt. Ma szépségétől megfosztva és eltorzítva látjuk. Mindenét elveszítette. Mondhatnánk, hogy szinte felismerhetetlen… éppen ez az egyház, aki magára vette bűneinket és szenvedett értünk!

Igen, ma a Szent Római Katolikus Egyház mártíromságának vagyunk tanúi.

Minden nap gyászolnunk kell az egyház helyzetét, attól a pillanattól kezdve, hogy felébredünk, egészen addig, amíg lefekszünk. Olyan fájdalomnak kellene lennie, amely lényünk mélyén nyomaszt bennünket.

Gondoljunk így a mi Urunk Jézus Krisztus által alapított Szent Római Katolikus Egyházra! Ez az Egyház úgy szállt le a mennyből, mint egy fény a tökéletes városra! Mit tettek vele ellenségei?

Bocsássatok meg, de ennek a tragédiának fájdalma olyannyira meggátol abban, hogy többet beszéljek erről…

Kérjük a Szűzanyát, hogy éreztesse velünk ezt a fájdalmat lelkünk mélyéig.

A cikk egy nem hivatalos előadásból származik, amelyet Plinio Corrêa de Oliveira professzor tartott 1990. október 20-án. A művet az ő átdolgozása nélkül fordították le és dolgozták át a kiadáshoz. – a szerk.

Forrás angol nyelven

Létrehozva 2024. március 30.