Csodás gyógyulások miatti tömeges megtérések Indiában

Az északkelet-indiai Itanagar püspöke szerint a csodás gyógyulásoknak köszönhető, hogy egyházmegyéje lakosságának 35 éve még teljesen pogány népességének ma 40 százaléka keresztény.

John Kattrukudiyil püspök elmondta: egyik csodás gyógyulás híre a másikat éri, mégpedig számos különböző helyszínről. Beszámolt egy pogány férfi esetéről, aki szakított egyházüldöző múltjával, megtért, és feleségül vett egy katolikus lányt. „Megkeresztelkedése után – mondta a püspök – kérték, hogy imádkozzon egy béna ember fölött. Először vonakodott, de aztán elment, imádkozott érte, és másnap a beteg fölkelt, és a saját lábán ment a templomba. Annyira megdöbbentette a csodás esemény, hogy azóta is templomba jár, ma az egyházközség nagyon aktív tagja.”

A főpásztor hozzátette, számos hasonló történetet hallott maguktól az érintettektől, akik meggyőződéssel vallják, hogy a gyógyulás ajándékában részesültek. Amikor azonban másoknak továbbadja a történtek hírét, mégis sokan hitetlenkednek. „Európában meg máshol, amikor elmondom ezeket az eseteket, általában csak annyit mondanak: püspök atya, ezek csak szép történetek.”
  
Kattrukudiyil püspök azonban rámutatott: „Annyi gyógyulási esetről hallok, hogy erre már nem lehet csak úgy legyinteni. Egy egészen fiatal Egyház élménye ez, amely ugyanazt a kegyelmet tapasztalja meg, mint az apostoli idők Egyháza. Ezek az emberek azt élték át, hogy amikor együtt elmentek egy beteg házába és imádkoztak érte, az illető meggyógyult. Olyanok gyógyultak meg, akik a legkülönfélébb betegségekben szenvedtek, sokszor igen régóta – vagyis tényleg az ősegyház élményét élték át.”

Arunácsal Prades államba – melynek fővárosa Itanagar – az 1990-es évekig nem léphettek keresztény misszionáriusok. Ugyanakkor sok fiatal a szomszédos Asszám állam katolikus iskoláiba kezdett járni, ahol – szüleik engedélyével – megkeresztelkedtek, majd visszatérve felelős állásokba kerültek, és tenni kezdtek azért, hogy a helyzet megváltozzék. Korábban az újonnan megtért katolikusok sokat szenvedtek: elvesztették az állásukat, bántalmazták őket, felgyújtották házaikat, lemészárolták állataikat. Az elmúlt tizenkét évben azonban már sem üldözés, sem zaklatások nem történtek. „Ma az Egyházat már nem megtűrik, hanem nagyra becsülik azért, amit az oktatás és az egészségügy fejlesztése terén tesz. A politikusok minden alkalmat megragadnak, hogy kifejezzék elismerésüket az Egyház emberbaráti tevékenységéért” – idézi John Kattrukudiyil püspököt az ICN.  

Létrehozva 2012. július 5.