Egyetlen szó ereje

A nyelvnek hatalmában van az élet és halál, amint használja, úgy eszi gyümölcsét.” (Péld 18,21)

Egy erőteljes szó
Jézus két nagy csodájában – amikor több ezer embert megvendégelt néhány kenyérből és halból, illetve Lázár feltámasztásának történetében – Van valami közös. Egy szó. Megtalálod?
ézus ekkor összehívta tanítványait, s így szólt hozzájuk: “Sajnálom a népet. Már harmadnapja kitartanak mellettem, és nincs mit enniük. Nem akarom étlen elküldeni őket, nehogy kidőljenek az úton.” A tanítványok megjegyezték: “Honnan szerezzünk itt a pusztában annyi kenyeret, hogy ekkora tömeget jóllakassunk?” Jézus megkérdezte tőlük: “Hány kenyeretek van?” “Hét – felelték -, és néhány apró halunk.” Erre meghagyta a népnek, hogy telepedjék le a földre. Aztán fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és odaadta tanítványainak, tanítványai pedig a népnek. Mindnyájan ettek és jól is laktak, s a kenyérből még hét kosár maradékot összeszedtek. Akik ettek, voltak vagy négyezren férfiak, az asszonyokat és a gyerekeket nem számítva. Amikor a tömeget elbocsátotta, bárkába szállt, és Magadán környékére ment. (Mt 15,32-37).
Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban volt…. Jézus pedig az égre emelte tekintetét és így imádkozott: “Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék: te küldtél engem.” E szavak után hangosan beszólt: “Lázár, jöjj ki!” S a halott kijött. Lába és keze be volt pólyázva, az arcát meg kendő födte. (Jn 11,17; 41b-44a)
A hála ereje
Észrevetted, hogy mindkét alkalommal a csoda előtt ad hálát Jézus? Első esetben sok ezer ember hihetetlen ellátásáról volt szó, a második esetben egy ember éppoly hihetetlen életre keltéséről. Fogadjunk, hogy találsz olyan területeket az életedben, ahol valami hiányzik, ahol valaminek vége van. Anyagiak, érzelmek, egészség terén. Hajlamosak vagyunk ezek miatt elcsüggedni, búslakodni, s ha esetleg megváltozik a helyzet, hálát adunk. Isten azt szeretné, ha fordítva tennénk. Azt akarja, hogy még mielőtt segítene, adjunk hálát neki.
Köszönd meg előre
Képzeld el a következőt: előtted áll két gyermek. Egyik karba tett kézzel, durcásan bámulja a földet. A másik téged néz mosolyogva, karjai kitárva. Szerinted melyik gyermek számít arra, hogy kapni fog valamit? Az „előre is köszönöm”-nek ez a testtartása, amit elvár tőlünk az Isten. Ha hálát adsz Neki, mielőtt megadná, amit kérsz, azt fejezed ki, mennyire bízol Benne. „A hit a remélt dolgokban való bizalom, nem pedig a látható dolgokról való meggyőződés.” Zsid. 11,1. Annyira biztos vagy abban, hogy Isten megválaszolja a könyörgésedet, hogy előre megköszönöd Neki.
Az írás elolvasható itt.

Létrehozva 2012. július 2.