csalad1

A család éve – 2011

Családok imája

Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az élet és a család ajándékáért. Adj nekünk erőt, hogy az első magyar szent család -Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre- példája nyomán szeretetben és örömben élhessünk!

Kérünk, segítsd a házaspárokat küldetésük teljesítésében, hogy az élő hitet továbbadhassák!  Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája!  Engedd, hogy fiataljaink növekedjenek a hitben és Jézus ismeretében; a házasság előtt állók pedig tisztán megélt szerelemmel készüljenek arra!  Növeld a házastársak között a szeretetet és hűséget! Kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek. Fogadd hálaadásunkat a hűséges, életre nyitott és örömteli házasságért! Áldd meg nemzetünk minden családját!  Adj belső békét az özvegyeknek és egyedülállóknak, a kudarcoktól szenvedőknek!Adj bölcsességet és kitartást a családokért fáradozó világiaknak, püspököknek és papoknak! Világosítsd meg a közélet felelőseit, hogy felismerjék, mit kell tenniük a család és a haza javára! Szabadítsd fel szívünket a szolgáló szeretetre, a Szent Család segítségével: József és Mária közbenjárására, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A családok évében mindenkinek szeretettel ajánlom ezt az imádságot.
Apostoli áldásommal: Bíró László püspök, az MKPK családreferense


Imák, írások, tanulmányok, jegyzetek a családról, házasságról

Létrehozva 2011. május 19.