A lelkipásztorság törvénykönyve (Regula Pastoralis)

Nagy Szent  Gergely  magyar  életrajzírójánál, Babura  László-nál ezt  olvassuk: „A Regula  Pastoralis (Szent  Gergely)  összes  műveinek  koronája.  Egyike azon  örökéletű  műveknek,  melyek  írójuknak  is halhatatlanságot  biztosítanak… 

Az  egyik  papi  nemzedék  a  másiknak  adta  át  drága  klenódiumként  s mind, akik olvasták, hivatásukban megerősödtek,  buzgóságukban gyarapodtak. A lelkivezetés művészetének kiváltságos mestere szól e sokat olvasott lapokról azokhoz, akiket Isten a lelkek vezetésére meghívott”.

A modern lelkipásztorkodástannak hosszú időn át az egyetemi katedráról tanító, elismerten kiváló művelője, Mihályfi Ákos is úgy nyilatkozik a Regula Pastoralisról, hogy azt „ma is minden lelkipásztornak el kellene olvasnia”.

A könyv elolvasható itt.

Létrehozva 2019. december 29.