Dr. Marczell Mihály könyvei

1928-tól a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán magántanár, 1936-tól nyilvános rendes tanár. Két ízben dékán, majd prodékán volt. Az erkölcstani és neveléstudományi tanszék professzora és a szónoklattannak, dogmatikának is oktatója, 1938-ban a lelkipásztorkodástan professzora és a Központi Papnevelő Intézet (KPI) rektora 1952-ig.

Különféle egyházi és világi vallásos intézmények, társaságok, körök (Szociális Missziótársulat, Pro Christo Katolikus Nőszövetség, Margit Kongregáció stb.) lelki vezetője. A szuggesztív hitszónok konferenciabeszédei, lelkigyakorlatai, rekollekciói, prédikációi az ország számos pontján papi és világi tömegeket vonzottak.

Dr. Marczell Mihály művei a Kalocsai Főszékesegyház Könyvtárában megtalálható itt.

1. kötet – Katolikus nevelés szelleme
2. kötet – Kemény parancs
3. kötet – Érosz és étosz
4. kötet – Kolostori iskola 1.
5. kötet – Kolostori iskola 2.
6. kötet – Ünnepi szentbeszéd Szent István király napjára
7. kötet – Az élmények nevelőértéke
8. kötet – Ward Mária pedagógiája
9. kötet – Krisztus Urunk nyomdokain
Bontakozó élet 1. kötet – Az egyéniség összetevői
Bontakozó élet 2. kötet – A lélek megismerésének művészete
Bontakozó élet 3. kötet – A gyermek- és serdülőkor lelki képe
Bontakozó élet 4. kötet – Az ifjúság lelki világa
Bontakozó élet 5. kötet – A felnőttek lélekrajza
Bontakozó élet 6. kötet – A nevelés alapvonalai
Bontakozó élet 7. kötet – A nevelés művészete
Bontakozó élet 8. kötet – Neveléstan

Létrehozva 2012. március 4.