pio-atya-vilaga

Az Etalon Kiadó kiadványaiból

 

Pio atya világa

Pio atya misztikus élete kimeríthetetlen téma. A Pio atya világa című sorozat életének eddig kevéssé ismert történéseinek közzétételével igyekszik jobban megismertetni őt az Olvasókkal.

A válogatás első része az atya Pietrelcinában töltött fiatalságának éveibe kalauzol bennünket, mely egy kevéssé ismert, rendkívül bensőséges világ. A fiatalember lelkét az Úr szeretettel és szenvedéssel formálja a saját képére és hasonlatosságára. A második fejezet azt mutatja be, hogyan látta Pio atya életét kedves tanítója, lelkiatyja és barátja, Ágoston atya. A rendkívül bensőséges és mély harmadik rész Pio atya lelkiségét igyekszik feltárni három szerzetes, Pio atya három lelki gyermekének visszaemlékezése és tanúságtétele alapján. A válogatás utolsó fejezetében Karol Woytila (a későbbi II. János Pál pápa) és Pio atya misztikus barátságába kapunk betekintést.

moscati

A szeretet gyógyít

A XX. század első évtizedeiben, Nápolyban élt orvos, Giuseppe Moscati legendája a mai napig fennmaradt. Nemcsak kiváló diagnoszta és nagy tudós volt, hanem emberségből is ragyogó példát mutatott kortársainak. II. János Pál pápa 1987. október 25-én 100 ezer ember előtt avatta szentté a Szent Péter téren.

A történet 1903-ban kezdődik, amikor a középpolgári családból származó Giuseppe és jó barátja, a dúsgazdag apa mellett felnőtt Giorgio együtt járnak egyetemre. Giorgio magával viszi barátját nagy szerelme, a gyönyörű Elena Caiafa hercegkisasszony estélyére. A társasági szabályok ellen lázadó lány és a különös, mély érzésű Giuseppe azonnal egymásba szeretnek. De ahogy telnek az évek, a barátok útja lassan különválik. Giuseppe teljes odaadással dolgozik a legszegényebb, legsúlyosabb betegek kórházában, míg Giorgio inkább mulatókban tölti az idejét a szép Chloé karjai között. Amikor a nápolyi kolerajárvány kirobbanása miatt Giuseppe nem tud elmenni Elena estélyére, Giorgio nem habozik leülni az üresen maradt székre a csalódott lány mellé…

  

 

 

 

 

Sorozatok:

Csodás kegyhelyek dokumentumfilm-sorozat: Mátraverebély-Szentkút, Máriapócs, Fatima, Csíksomlyó

Keresztény filmtár dokumentumfilm-sorozat: Roger testvér, Teréz anya, Pió atya

A magyarság szentjei dokumentumfilm-sorozat: Szent István, Szent Imre, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent László, Boldog Özséb

Könyvek: Assisi Szent Klára, Pio atya, Kis Szent Teréz, Szent Antal, Szent Rita

Bibliai rajzfilmek gyerekeknek

A hit óriásai

Biblia gyermekeknek – Ószövetség

A Magyarság Szentjei

Dokumentumfilm-sorozat a magyarság kiemelkedő keresztény alakjainak tiszteletére. E sorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar keresztények bölcsességére, szenvedésére és élettörténetére, melyek örök üzenetet hordoznak mindannyiunk számára. A díszdobozban a következő dokumentumfilmek szerepelnek:

  • Szent István, Szent Imre
  • Árpád-házi Szent Erzsébet,
  • Árpád-házi Szent Margit
  • Árpád-házi Szent László, Boldog Özséb

Lisieux-i Szent Teréz

(1873-1897), két különleges dokumentumfilm. Kis Teréz 24 életéve alatt nagyszerű példát mutatott korunk emberiségének.  Úgy tartotta, a legnagyobb gyakran a legkisebb dolgokban nyilvánul meg. Arra törekedett, hogy az őt kemény próbára tévő fizikai fájdalmak, lelki kínok és kísértések közepette is örömmel fogadjon mindent. „Kis út”-nak nevezte azt az életet, amely egyszerűségre és a hétköznapi élet nehézségei között megtartott békére és áhítatra törekszik.

Mivel élete is, amiről beszélt, sokunk kedvencévé, egy hiteles emberré vált. „Egy lélek története” című önéletrajza az egyik legolvasottabb keresztény írássá vált. Kis Teréz azt ígérte, hogy halála után rózsaesőt hullat majd a Földre. És valóban, a hozzá intézett imák hatására történt csodák helyszínén gyakran találtak rózsaszirmokat.

Fausztina nővér

2000-ben az új évezredben elsőként emelkedhetett a szentek sorába.

Ez a megindító film az ő életét idézi fel, lánykorától kezdve a csodás történéseken át láthatjuk fejlődését és emelkedését.  Ez a megrendítő dráma, igaz történeten, Fausztina nővér lelki naplójának feljegyzésein alapszik. Jerzy Lukaszewicz rendező egy bátor apáca rendkívüli történetét eleveníti fel ebben az ösztönző, reményteljes alkotásban.

Henryk Sienkiewicz: QUO VADIS

A Sienkiewicz világhírű regényéből készült gigantikus filmeposz középpontjában az őskeresztények küzdelmei állnak. A Néró császár uralkodásának végnapjaiban játszódó történet egyszerre megrázóan szép szerelmi elbeszélés és lenyűgöző látványvilágú történelmi tabló, hiteles korrajz, amelyben a néző előtt megelevenedik az antik Róma egy igen sötét időszakának minden részlete.
 A dupla lemezes DVD tartalmazza a 161 perces szinkronizált játékfilmet, valamint a 274 perces teljes mini-sorozatot, eredeti nyelven, magyar felirattal.

Albert Schweitzer: Életem és gondolataim

Albert Schweitzer önéletrajzi írásainak gyűjteménye olyan alapmű, melyben a nagy humanista gondolkodó sajátos, egyedi módon tárja elénk életének fontos eseményeit. Egyben állásfoglalás és bensőséges hitvallás a szeretetről, az élet értelméről és annak legfontosabb kérdéseiről.
A német származású Nobel-békedíjas orvos világnézete az élet tiszteletén alapult, mely a legmagasabb rendű alapelv volt számára. Schweitzer azzal vívta ki a tiszteletet, hogy átültette a gyakorlatba azt az elméletét, mely szerint az élet tisztelete oda vezeti az egyes egyént, hogy életét minden élő teremtmény szolgálatának szentelje.

Karol – A pápa, aki ember maradt I-II.

Ez a hatalmas költségvetéssel készült szuperprodukció Giacomo Battiato rendező mély és érzelmekben gazdag alkotása. A több mint háromórás film II. János Pál pápaságának történetét meséli el 1978. október 22-i beiktatásától kezdődően 2005. április 2-án bekövetkezett haláláig. Láthatjuk mély emberségét, valamint azt a toleranciát és megértést, amit a más vallások követői iránt tanúsított. Hatalmas lelkiereje, szellemének tisztasága még ellenfeleit is bámulatra késztette. Ez a mű a lengyel Karol Wojtyla személyében egy olyan pápát mutat be, aki egyik legfőbb feladatának tekintette, hogy hirdesse az evangéliumok üzenetét,  és eljuttassa azt minden emberhez.

Történetek Pio atyáról (könyv)

Madame Tangari 1949-ben hallott először Pio atyáról, amikor zarándokúton járt Dél-Olaszországban. A következő évben találkozott először személyesen az atyával, és lelki leánya lett. A következő tizennyolc évben ez a kapcsolat az atya 1968-ban bekövetkezett haláláig töretlen maradt. Egyfajta közvetítő szerepet szánt neki a gondviselés a stigmatizált szerzetes és a tőle távol lévő hívek között. Madame Tangari minden egyes személyes látogatása alkalmával számos kérést tolmácsolt Pio atyának, így közvetve és közvetlenül egyaránt szemtanúja lehetett számtalan csodás eseménynek, melyek Pio atya közbenjárása által történtek.

Az ismeretlen Mindszenty (DVD, 3 film)

Ezen a DVD-n Mindszenty Bíborosról – a kompromisszumokat nem ismerő egyházi vezetőről – készült dokumentumfilmek láthatók. A Magyar Katolikus Egyház egyik legnagyobb 20. századi alakja, saját feladatának azt jelölte meg, hogy gondos lelkipásztorként a magyar katolikus egyházhívő közösségének hitét és erkölcsi felfogását erősítse, tudatosítsa, magasabb szintre emelje. Lelkiismereti kötelességének érezte, hogy a világban szétszóródott magyarokat hitükben és magyarságukban erősítse. Mindszenty tisztelete széles körben él Magyarországon és az egész keresztény világban. Személyével hatalmas hazai és külföldi szakirodalom foglalkozott és foglalkozik. Sírját II. János Pál pápa is meglátogatta.

Heidi

A Harmony Gold és a Disney Channel életre kelti Heidi, a szeretetreméltó kis árvalány klasszikus történetét, aki kedvességével mindenkinek az életét bearanyozza, akivel csak összehozza a sors. Miután elbűvölte zárkózott természetű nagyapját és örökre beleszeretett a gyönyörű hegybe, ahol a nagypapa lakott, Heidit kiszakítják ebből a varázslatos környezetből és Frankfurtba küldik, ahol barátságot köt Klárával, egy tolószékhez kötött kislánnyal. A nagyváros azonban elsorvasztja Heidi lelkes életörömét. Szívét kettészakítja az új barátnője iránti hűség és az Alpokban eltöltött szép élet emléke, és fájdalmas döntésre kényszerül. Ez alkalommal is a szívére hallgat, és sok csodálatos dolgot tapasztal meg. Heidi mindenkinek a szívét rabul ejti majd a nézők családjában is.

Szent Rita

Szent Ritáról, akit a keresztény szentek között is megkülönböztetett figyelemmel tisztelnek, úgy tartják: ő az, aki számára semmi sem lehetetlen. Megannyi történet szól arról, hogy emberek – akik már minden reményüket elvesztették – utolsó mentsvárként hozzá imádkoztak, és Rita szent közbenjárásával megtörténhetett a csoda. Kultusza és népszerűsége évszázadok óta töretlenül növekszik. A könyv szerzője, Joseph Sicardo Ágoston-rendi szerzetes. Műve lépésről lépésre mutatja be Szent Rita életpályáját, s hogy miként élte meg azokat az örömöket és szenvedéseket, amelyeket egy asszony feleségként, anyaként, özvegyként és apácaként megtapasztalhat.    A szerző – akit érezhetően megigézett Rita személyisége – minden egyes szavát költői hév és nemes lelkesedés hatja át. Ez a tiszta, mélyről fakadó rajongás teszi rendkívül különlegessé e művet, amely nem véletlenül vált több országban is igen népszerűvé.

Csodás kegyhelyek

Mátraverebély-Szentkút bemutatásával kezdődik a kegyhelyek történetét ismertető dokumentumfilm sorozat. A hagyomány szerint a szentkúti forrás vizét Szent László király lovának pata-nyoma fakasztotta. Mátraverebély-Szentkút Magyarország Nemzeti Kegyhelye.
A máriapócsi csodák sorozta 1696-ban kezdődött, amikor a kegykép első könnyezése idején a plébános egy haldokló gyermeket emelt a képhez, aki megérintve azt meggyógyult. 1991 augusztus 18-án II. János Pál pápa is elzarándokolt Máriapócsra.
1917-ben három tanulatlan pásztorgyermek többször is találkozott a gyönyörű Szent Szűzzel, aki rajtuk keresztül megtérésre, imára szólított fel az embereket. Ezt követően Fatima fontos zarándokhellyé vált, s a Fatimai Mária-szobor tisztelete az egész világon elterjedt.
Évente Erdély szinte minden helységéből összegyűlnek a magyarok Csíksomlyón a pünkösdi búcsúkra. A csíksomlyói templom legértékesebb tárgya a szűz Mária kegyszobra, a világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb (2,27 m). A kegyszobor többször is akkora fényben ragyogott fel, hogy világosság töltötte be a templomot.

Létrehozva 2011. május 14.