Lelki adoptálás – új honlap indult

A pálos testvérek kezdeményezése már régóta ismert. A tematikus honlap indítása új lendületet adhat a kezdeményezésnek. Tanítások, tanúságtételek, elmélkedések olvashatók nemcsak asztali számítógépen, de okostelefon alkalmazás segítségével is. A szerk.

A Megfogant Élet Lelki Adoptálása

Mit jelent?

A megfogant élet Lelki Adoptálása egy imádságos elköteleződés egy, az édesanyja méhében abortusz általi halállal fenyegetett gyermek védelmében. A Lelki Adoptálás művébe való bekapcsolódás egy – egyedül csak Isten által ismert gyermek – lelki szüleivé tesz minket.

Hogyan történik ennek vállalása?

Magánúton vagy nyilvánosan – templomban, közösségben, vagy zarándoklaton. El kell mondani a Lelki adoptálás ígéretének szövegét. Ettől a naptól kezdve, amit megjegyzünk – 9 hónapon – azaz 40 héten keresztül – naponta imádkozunk egy tized rózsafüzért (Miatyánk és 10 Üdvözlégy Mária), valamint külön imát a gyermekért és szüleiért. Az imádságunkhoz még saját felajánlásokat is kapcsolhatunk, ha szeretnénk. Ilyenek pl. gyakori szentgyónás és szentáldozás, szentségimádás, Szentírásolvasás, kenyér-víz böjt, televízió nézéstől, alkoholtó, dohányzástó való tartózkodás böjtje, nagycsaládosok konkrét segítése, betegek, fogyatékosok vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák segítése, stb. Olyan dolgokat vállaljunk, melyeket teljesíteni is tudunk.

Mikor kezdjük el az imádságot?

Minden nap fogan valahol egy gyermek, ezért minden nap alkalmas rá, hogy egyénileg elkezdjük az imádságot, és így lelki védelmünk alá vegyük az új életet. Ajánlott elkezdeni a Lelki Adoptálást ünnepélyes módon, nagyobb események és egyházi ünnepek alkalmával, amikor a legtöbb ember szokott összegyűlni (pl. adventi és nagyböjti lelkigyakorlatok, zarándoklatok, Mária-ünnepek).

Ki vállalhatja?

Mindenki. Világi és megszentelt életet élők, férfiak, nők, bármely életkorban. A gyerekek szüleik felügyeletével vállalják.

Hányszor lehet ezt az imát vállalni?

Bármennyiszer lehet vállalni, azzal a feltétellel, hogy a teljesítjük a fentebb említett feltételeket.

Ha az imádságot néhány napig elfelejtettük mondani, ne hagyjuk abba a Lelki Adoptálást, csak hosszabbítsuk meg annyi nappal, amennyit kihagytunk. Ha hosszabb időre (1-2 hónap) megszakítottuk vállalásunkat, meg kell újítani az ígéretet és igyekezni kell betartani.

Története

A Megfogant Gyermek Lelki Adoptálásának kezdetei a Szűzanya fatimai megjelenéséhez kapcsolódnak. A Lelki Adoptálás imája válaszként született a Szűzanya kérésére, hogy imádkozzuk a rózsafüzért, tartsunk bűnbánatot, és engeszteljünk azokért a bűnökért, melyek leginkább megsebzik az ő Szeplőtelen Szívét. Lengyel földön 1987-ben gyökereztette meg azt a varsói Szentlélekről nevezett pálos templomban gyülekező, „Nemzedékek Őrei” elnevezésű egyetemista csoport. Ebben a templomban, 1987. február 2-án először tették le a Lelki Adoptálás ígéretét. Innen terjedt el aztán ez az imádság egész Lengyelországban és annak határain túl is.

Egyházi engedélyek/Imprimatur

Az imádság terjesztését a varsói Érseki Hivatal engedélyezte (1997. március 31-én, 1687/K/87 sz. alatt, dr. Lauer általános helynök által. A Lelki Adoptálás a Szentatya, II. János Pál pápa áldását is megkapta (Vatikáni Államtitkárság levele, 1994. április 25-én, melyet P. Szczepan Kosnik jasna górai perjel kézbesítette személyesen).

Tanúságtétel

Az életvédelemmel 1984 óta foglalkozok. Ez a nagy kaland Fatimában kezdődött sok évvel ezelőtt. Egy bizonyos szerzetes két szobrocskát ajándékozott nekem: a fatimai Szűzanya szobrát és a Gyermek Jézust tápláló Szűzanya szobrát. Nem sokkal ezután elkezdtem a Karizmatikus Megújulás ima-összejöveteleire járni. A Szentlélek ajándékainak kiáradásáért mondott imádságnál Jézus erőteljesen megérintette szívemet. A jel, ami akkor nagyon mélyen megszólított, egy valaki által nekem ajándékozott fénykép egy emberi tenyérbe rejtett kisgyermekről, „biztonságban vagyok” felirattal. Attól az időtől kezdve az életvédelem vágya soha nem hagyott alább bennem. Hittem, hogy az Úristen teremt majd olyan körülményeket, ahol vágyaim beteljesedhetnek. Úgy is történt. Nem sokkal ezután felkértek, hogy találkozzak az egyik varsói középiskola diákjaival. Ebből a találkozásból aztán további találkozások születtek – iskolákban, közösségekben, zarándoklatokon. A Lelki Adoptálással a „Nemzedékek Őrei” elnevezésű ifjúsági csoport révén találkoztam, akik a varsói pálos atyák templomában szoktak összejönni. 1989-ben szentföldi zarándoklatra mentem. Betlehemben – Jézus születésének helyén – egy tízhetes magzatot ábrázoló kicsiny szobrocskát helyeztem el, és azért imádkoztam, hogy az imádságnak ez a mozgalma elérjen minden egyes szívet a világon. Pontosan 9 hónappal ezután felkértek az első plébániáról, hogy vigyem el oda a Lelki Adoptálás imáját. Akkor kezdődött el a mindmáig tartó apostoli vándorlásom.

A mai napig találkozások ezreit vezettem le, megosztva saját tapasztalatomat, és terjesztve a Lelki Adoptálást zarándoklatokon, papi, ifjúsági lelkigyakorlatokon, iskolákban, lelkiségi szemináriumokban, börtönökben, katolikus médiákon keresztül, valamint lengyel és külföldi plébániákon

(többek között Ukrajnában, Fehéroroszországban, Lettországban, Németországban, Angliában, Franciaországban, Horvátországon, Magyarországon, Izraelben). Isten gyógyító hatalmának voltam tanúja, amely ebből a szerény imádságból forrásozik, valamint sok kegyelemnek és csodának is, amelyekről bőséges dokumentációt készítettem.

Fiatalok ezrei vállalták a Lelki Adoptálás imáját a Jasna Górára induló gyalogos zarándoklatokon, életüket a Szűzanyának ajánlották, és elkötelezték magukat a házasság előtt tisztaság megélésére.

Ennek az imádságnak valóban nagy ereje van.

A Lelki Adoptálás lényegében a megfogant életnek – Isten ajándékának – a védelme. De ezen túl még a saját életünkért való hálaadás is, valamint azok számára, akiknek nem lehet saját gyermekük, a szülőség ajándékának egyfajta megélése. Egyben az engesztelés – elégtétel – lehetőségét is magában hordozza azon nők számára, akik megölték saját gyermeküket. Az ilyen nők szívében ott van a megtisztulás és elégtétel vágya, hiszen arra lettek teremtve, hogy szeressenek és életet adjanak. Az abortusz bűne lelkükben óriási pusztítást végzett, amit az orvostudomány poszt-abortusz szindrómának nevez. A Lelki Adoptálás nagyon hatékony gyógyír az anyák és apák megsebzett szívére, mivelhogy visszahozza a családokba a békét.

Bőséges gyümölcsöt érlel a fiatalok körében is, akik az imának köszönhetően sokkal érettebben készülnek a házasság szentségére.(végigkísérni imában a várandósság 9 hónapját: ez ráébreszti az embert a nő méltóságára.

Világossá és egyértelművé teszi a termékenység és az életadás ajándékát, amely minden egészséges emberben ott van. Éppen ezt hallgatják el, hallgattatják el – tudatosan vagy nem tudatosan – amikor fogamzásgátlókkal élnek az emberek.

A lelki adoptálás 9 hónapja érzékennyé tesz arra, hogy a férfi mindig potenciális apa, és a nő potenciális anya, amikor megéli a szexualitást. Ilyen értelemben tehát a fiataloknak nagyon alkalmas eszköz arra, hogy tudatosan éljék meg a tisztaságot.

A Lelki Adoptálás imájából 9 apostoli kezdeményezés nőtt ki a család és az élet védelmében, melyeket a Częstochowában található jasna góra-i Lelki Adoptálás Központ terjeszt. A Megfogant Élet Lelki Adoptálásának moderátora a pálos Stanisław Jarosz, Jasna Góráról.

Létrehozva 2018. február 13.