szt-jozsef

30 napos imádság Szent Józsefhez egy különleges kegyelemért

Harminc napon át imádkozzuk annak emlékére, hogy Szent József a hagyomány szerint harminc évig volt az Úr Jézus Krisztus nevelőatyja a földön.

Örökké áldott és dicsőséges Szent József, jóságos és szerető atya, és a szenvedésben mindenkinek segítő barátja! Te vagy az árvák jóságos atyja és oltalmazója, a védtelenek védelmezője, a rászorulók és a szomorúak pártfogója. Nézz kegyesen kérésemre. Bűneim Istenem igazságos nemtetszését vonják magukra, ezért nyomorúság vesz körül engem. Hozzád fordulok, a Názáreti Szent Család szerető őrzőjéhez, segítségért és oltalomért. 

Ezért most kérlek téged, atyai törődéssel hallgasd meg buzgó imám, és nyerd el számomra azt a kegyelmet, amelyet most kérek. 

Isten Örökkévaló Fiának végtelen irgalmáért kérem, aki elküldte Őt, hogy magára öltse emberi természetünket és megszülessen e fájdalommal teli világba.

Arra a fáradtságra és szenvedésre kérem, amelyet átéltél, amikor nem találtál szállást Betlehemben a Boldogságos Szűz számára, sem olyan otthont, ahol Isten Fia megszülethetett. Tehát, mindenütt elutasítva, meg kellett engedned, hogy a Mennynek Királynője egy barlangban szülje meg a világ Megváltóját. 

A gyönyörű, erős és szent Névben, Jézus nevében kérem, amelyet te adtál az imádandó Gyermeknek. 

Arra a szörnyű fájdalmadra kérem, amelyet a szent Simeon próféciáján éreztél, amely a Gyermek Jézust és az Ő Szent Anyját bűneink és irántunk érzett nagy szeretetük jövőbeli áldozatává nyilvánította. 

Arra a bánatodra és lelki fájdalmadra kérem, amikor az angyal kinyilatkoztatta neked, hogy a Gyermek Jézust az ellenségei halálra keresik. Gonosz tervük elől el kellett menekülnöd Vele és a Boldogságos Anyjával Egyiptomba. Erre a hosszú és veszélyes út minden szenvedésére, nehézségeire és fáradságára kérem. 

Arra szerető gondviselésedre kérem, amellyel megvédted a Szent Gyermeket és Szeplőtelen Anyját második utazásod során, amikor parancsot kaptál, hogy térj vissza a saját hazádba. Arra a békés názáreti életedre kérem, ahol annyi öröm és annyi bánat ért téged. 

Arra a kínzó fájdalmadra kérem, amelyet Máriával éreztél, amikor az imádnivaló Gyermek három napra elveszett. Arra az örömödre kérem, hogy megtaláltad Őt a templomban, és arra a vigaszra, amelyet Názáretben találtál, miközben a Gyermek Jézus társaságában éltél. Arra a csodálatos készségre kérem, amellyel a Gyermek engedelmeskedett veled szemben. 

Arra a tökéletes szeretetedre és belenyugvásodra kérem, amellyel elfogadtad az isteni parancsot, hogy távoznod kell ebből az életből, valamint Jézus és Mária társaságából. 

Arra a lelkedet betöltő örömödre kérem, amikor a halál és a pokol felett diadalmaskodó világ Megváltója birtokba vette az Ő országát, és különös kitüntetéssel vezetett be oda téged. 

Kérem Mária dicsőséges Mennybevételére és arra a végtelen boldogságodra, amelyet Isten jelenlétében Máriával együtt részesülsz. 

Ó, jóságos atya! Mindarra a fájdalmadra, szenvedésedre és örömödre kérem, hogy hallgass meg engem, és nyerd el számomra a kegyelmet, amit kérek: 

 

(nevezd meg ezt a különleges kegyelmet…) 

 

Nyerd el mindazok számára, akik imáimat kérték, mindent, ami számukra hasznos Isten tervében. Végül, kedves pártfogóm és atyám, legyetek velem és mindazokkal, akik kedvesek számomra utolsó pillanatainkban, hogy örökké énekelhessük Jézus, Mária és József dicséretét. Ámen.

A fordítás forrása:

St. Joseph, Our Guide

További bejegyzések Szent Józsefről ezen a linken!

A cikk forrása

Létrehozva 2022. szeptember 29.