Optyinai sztárecek reggeli imája

Uram, add nekem, hogy lelki nyugalommal fogadjam mindazt, amit a most kezdődő nap hoz a számomra.

Add, hogy teljesen rá tudjam bízni magam szent akaratodra.

A nap minden órájában, és mindenben Te irányíts és gyámolíts engem.

Bármilyen hírt kapnék is a nap folyamán, taníts meg nyugodt lélekkel és azzal a szilárd meggyőződéssel fogadni azt, hogy mindenben ott van a Te szent akaratod.

Minden szavamban és cselekedetemben vezesd gondolataimat és érzéseimet.

Bármilyen előre nem látható eseményben ne hagyd elfelejtenem, hogy minden Tőled száll alá.

Taníts meg őszintén és bölcsen bánni családom minden egyes tagjával, hogy senkit fel ne zaklassak, senkit meg ne szomorítsak.

Uram, adj erőt ahhoz, hogy a nap minden fáradalmát és rám váró minden eseményét el tudjam viselni.

Irányítsd akaratomat, és taníts meg imádkozni, hinni, reménykedni, tűrni, megbocsátani és szeretni.

Ámin.

Forrás: AndroKat

Létrehozva 2023. február 11.