Imazarándoklat Szent Rita sírjához

Imádkozzunk azért, hogy Szent Rita erényeit követni tudjuk

I. ima
Uram, Istenem, lélekben elzarándokolok Casciába, abba házba, ahol szolgálod, Szent Rita, életének egy részét eltöltötte. Általa kérem tőled azt a kegyelmet, hogy az evilági hiúságokat kerüljem és gyakoroljam Szent Rita legfontosabb erényeit; hogy ne a világ véleménye irányítson, hanem az alázatos, engedelmes és szegény Üdvözítőt kövessem.

II. ima 
Uram, Istenem, Szent Rita holttestét épségben megőrizted annak jeléül, hogy erényes élete Előtted kedves volt. Az ő közbenjárására kérünk, add meg, hogy a mi Urunkat, Jézus Krisztust nagyon szeressük, és mindennapi kötelességeinket hűségesen teljesítsük.

III. Ima 
Úr Jézus, a vértanúk Királya, Szent Ritát megváltó szenvedésed részesévé tetted. Úgy akartad, hogy koronád egyik tövise mélyen a homlokába fúródjon, és megérezze töviskoronád kínjait. Az ő közbenjárására kérünk, add meg azt a kegyelmet, hogy együttérző szeretettel vegyünk részt szent szenvedésedben. Kínszenvedésed és kereszthalálod által ments meg minket az örök életre.

IV. Ima 
Szeretetreméltó Jézusom! Jóságos előrelátással Szent Ritát minden életformán átvezetted: menyasszony volt, aztán feleség, anya és özvegy, legvégül pedig szerzetbe hívtad. Megismerte az élet minden nehézségét és szükségét, hogy mindenkin segíteni tudjon. Az ő közbenjárására kérjük Tőled minden napra szükséges segítő kegyelmedet. Add, hogy Szent Ritától megtanuljuk: bármiképp változzanak is körülményeink, mindenek felett Téged szeressünk, és Hozzád hűek maradjunk.

Szent Rita, könyörögj érettünk!

Forrás

Létrehozva 2019. február 3.