Imádság az életért

Úrjézus, ki hűségesen meglátogatod és betöltöd Jelenléteddel

Egyházadat és az emberek történelmét,

aki Tested és Véred csodálatos Szentségében

az isteni élet részeseivé teszel minket,

és előre megízlelnünk engeded az Örök boldogság örömét –

imádunk és áldunk Téged.

Leborulva előtted, aki forrása vagy és szereted az életet,

valósággal jelen vagy és közöttünk élsz –

könyörgünk hozzád.

 

Éleszd fel bennünk a tiszteletet minden születő élet iránt,

tégy minket képessé arra, hogy az anyaméh gyümölcsében

felismerjük a Teremtő csodálatos művét,

tedd készségessé szívünket, hogy nagylelkűen befogadjunk minden

születendő gyermeket!

 

Áldd meg a családokat,

szenteld meg a házastársak kötelékét,

tedd termékennyé szerelmüket!

 

Kísérd Lelked fényével

a törvényhozó gyűlések döntéseit,

hogy a népek és a nemzetek felismerjék és tiszteletben tartsák

az élet szentségét – minden emberi életét!

 

Vezesd a tudósok és az orvosok munkálkodását,

hogy a haladás az ember teljes értékű javát szolgálja,

és senki ne szenvedjen megsemmisítést és igazságtalanságot!

 

Adj kreatív szeretetet a tisztviselőknek és a közgazdászoknak,

hogy képesek legyenek elégséges feltételeket kigondolni és előmozdítani

annak érdekében, hogy a fiatal családok nyugodt szívvel lehessenek nyitottak

új gyermekek születése iránt!

 

Vigasztald azokat a házaspárokat, akik amiatt szenvednek,

mert nem lehet gyermekük,

és jóságodban segíts rajtuk!

 

Nevelj rá mindenkit, hogy gondját viselje az árva és elhagyott gyermekeknek,

s így megtapasztalhassák Szereteted melegét,

isteni Szíved vigaszát!

 

Édesanyáddal, Máriával, a nagy hívővel együtt,

akinek méhében emberi természetünket magadra öltötted,

Tőled várjuk, egyetlen Javunk és Üdvösségünk,

az erőt, hogy szeressük és szolgáljuk az életet,

addig is, mígnem örökre Benned élhetünk,

a Boldog Háromság közösségében.

Ámen.

(Elhangzott a vatikáni bazilikában 2010. november 27-én, Advent I. Vasárnapjának vesperásán, a születendő életért tartott imavirrasztáson.)

 (VF Fordítás)

Forrás: Vatikáni Figyelő blog

Létrehozva 2011. október 6.