Kilenc hét Kentenich atyával

Lelki útmutató házaspárok számára – a családok atyjától

ELŐSZÓ
Kézbe  vették  ezt  a  kilencedet,  mert  fontos Önöknek a házasságuk. Kézbe vették ezt a kilencedet, mert a családjuk sokat jelent Önöknek. Ez a kis könyv  szeretné  Önöket  egy  kilenchetes  útra  meghívni  és  kalauzolni.  Olyan  útról  van  szó,  amelyen Istennel és Kentenich atyával találkozunk.

Egy ilyen korban, amikor a régi egyházi szerkezetek összeomlanak, amikor új élet tölti el az egyházat — és az új élettel kapcsolatban természetesen sok a kérdés és a probléma — egy megbízható vezetőt keresünk. Az egyházat a szentjei minden korban megbízhatóan vezették és utat mutattak. Vagyis Isten belenyúlt egy ember életébe és áthatotta lelkével. Beleöntötte Szentlelkét, és így ez az ember útmutatóvá lehetett a saját korában sokak számára. A mostani szentatyánknak, II. János Pál pápának fontos  szívügye,  hogy  az  egyház  ma  is  rámutasson ezekre  a  megbízható  vezetőkre.  Sok  száz  embert avatott szentté. Kentenich  atya  nem  tartozik  közéjük.  De  az egyházban egy nagy, világméretű megújulási mozgalmat alapított. Sok embert vezetett személyesen, és a tanfolyamain, lelkigyakorlatain sok embernek adott tartást, biztonságot és orientációt. Egy nagy művet is alapított.  Egy  mozgalmat,  mely  sok  közösséget  foglal magába:  papokat,  világiakat,  férfiakat,  nőket  és
családokat.

Önök is meghívást kaptak, hogy ezt a sajátos kilencedet   imádkozzák,   hogy   Kentenich   atyával együtt haladjanak a lelki élet útján. Kilenced  vagy  más  néven  novéna  alatt  kilenc napon  vagy  héten  át  folytatott  imádságot  értünk. Kentenich atyához fordulunk, akiről hisszük, hogy
ki tudja eszközölni Istennél kéréseink meghallgatását.  Kentenich  atya  nemcsak  mély  Isten-közelségben  élt,  hanem  jó  pedagógus  is  volt,  a  lelki  élet mestere.  Ezért  hív  bennünket  ez  a  kilenced,  hogy kilenc héten át vele együtt újra átgondoljuk a saját házasságunkat és családunkat. Kentenich atya iskolájában választ fogunk találni házasságunk és családunk hétköznapi, gyakorlati életének kérdéseire.

A novéna kilenc egységből áll. Minden egység azonos szerkezeti felépítésű: reggeli imával kezdődik. A kilenced alatt ez helyettesítheti  vagy  kiegészítheti  a  szokásos  reggeli imánkat, hogy emlékeztessen minket arra, hogy elindultunk a lelki élet ezen útján. Ezután pillantást vetünk Kentenich atya életére. Meglátjuk  majd,  hogy  életének  egyes  helyzetei mennyire példamutatók, és arra indítanak bennünket,  hogy  életünket  a  gyakorlatban  megújítsuk.  A következő  fejezetben  Kentenich  atya  életét  alkalmazzuk  házasságunk  és  a  családunk  életére.  A hangsúlyt erősebben hol a házastársi párkapcsolatra tesszük,  hol  meg  a  gyerekeinkkel  való  közös  életünkre.

A teljes könyv letölthető itt.

Létrehozva 2018. február 11.