Szűz Mária édes szívéhez való imádság

1531-ben a Nyulak-szigetén, a mai Margitszigeten soror Kata, domonkos apáca a Thewrewk kódexben gyönyörű imádságot írt le Szűz Mária Szívéhez. Mily ékes bizonyítéka ez annak, hogy őseink már ötszáz évvel ezelőtt is szeretve tisztelték Szűz Mária Szívét.

Mondásom van a Te édes Szívedhez, ó Mária, angyali fényességnek tüköre! Szólásom vagyon a te tiszta Szívedhez, e világnak nemes Asszonya!

Üdvözlöm az én szívemnek belső ihletése szerint a te szeplőtelen Szívednek méltóságát, ki mindenkinél méltóbb lettél a Nap alatt befogadni az Atyaisten kebléből származó magzatot. Üdvöz legyen a te szüzességes Szíved, Szentháromságnak tisztaságos lakása és drágalátos szállása, kiben az istenség az emberséggel egyesült, szeretetnek ölelése miatt.

Magasztaljon föl ezért tégedet minden lélek, ó  édességes Szűz Mária, mind a te boldog szent Szívednek Istenhez való engedelmességével, honnan eredet szerint a mi üdvösségünk származott.

Üdvözlégy, Mária, tisztaság liliomának magas köve! Üdvözlégy, Mária, alázatosság mélységes völgyének violája!

(forrás: Tengernek Csillaga, 1999/4. szám)

Üdvözlégy, Mária, isteni szeretet mezejének piros rózsája!

Üdvözlégy, Mária, minden malasztnak és irgalmasságnak kútfeje!

Üdvözlégy, Mária, mennyei harmat, minden isteni édességnek és ájtatosságnak hordozója!

Amen.

Létrehozva 2017. május 27.