aq-tamas

Adj, Uram

Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje;

adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre ne teperje;

adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé ne hajlítsa,

adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje;

adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse.

Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet;

add, hogy életem Előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon;

és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.

Létrehozva 2011. július 21.