Ima a Szűzanyához

 

(Szentgyónás utáni ima)

Szent Édesanyám és Királynőm! Most újra kedved leled lelkemben. Ó végy most engem hatalmas oltalmad alá! Gyermeki bizalommal újra átadom neked szívemet, lelkemet és teljesen neked szentelem magam. Irányíts és vezess az erény útjára, nevelj fel Szent Fiad számára és segíts, hogy egyre hasonlóbbá váljak hozzá!

Szívből ígérem neked, hogy készségesen követni akarom minden figyelmeztetésedet, hogy hű szolgád lehessek. Óvj meg az újabb bűntől és adj erőt, hogy a gonosz ellenség üldözésétől megmeneküljek, hogy a világ csábításainak ellenálljak, és hogy saját önző vágyaimat legyőzzem! Komolyan elhatározom, hogy a bűnre vezető alkalmakat kerülöm, és segítségeddel fő hibám ellen különösen is küzdök, amely már oly sokszor végzetessé vált számomra. Könyörögj értem Isten trónja előtt, hogy állhatatos maradhassak és előre haladjak azon az úton, amely az égbe vezet! Ámen.

(Montforti Grignon Szent Lajos: Mária által Jézushoz. In: Tengernek Csillaga, 1996/1. szám))

Létrehozva 2016. március 24.