Litánia az angyalokhoz

Hiszek benned, Uram, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében,
szentnek vallak Téged, egész Teremtés, minden ember nevében:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Szent Mihály arkangyal, akiben felragyogott a Mindenható Nevének szabadító ereje,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Szent Mihály arkangyal, aki harcolsz a nemzetekért a gonoszság titka ellen,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Szent Rafael arkangyal, akiben felragyog Isten Életének gyógyító ereje,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Szent Rafael arkangyal, akit Isten útitársul és oltalmazóul ad az úton levőknek,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Szent Gabriel arkangyal, akiben örömhírré lett Isten Igéje,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Szent Gabriel arkangyal, aki a megtestesülés szolgálója, a Magasságbeli ereje és a Szentlélek kiárasztója vagy,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan szent angyalok, akik által Isten maga szól és cselekszik,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan szent angyalok, akik szolgáljátok Isten szövetségét az emberrel,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan szent angyalok, akik az Úr trónusa előtt álltok,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan szent angyalok, akik könyörögtök a Seregek Urához Jeruzsálemért, az Egyházért, a közösségért,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan szent angyalok, akik összekötitek az eget és a földet Jákob álma szerint,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan szent angyalok, akik megtisztítottátok a próféták száját és Isten igéjét adtátok nyelvükre,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan szent angyalok, akik glóriát énekeltetek a születés éjszakáján,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan szent angyalok, akik a pusztai kísértés után szolgáltatok Jézusnak,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyala, aki megerősítetted Jézust a getszemáni órán,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyala, aki aki elhengerítetted a sírkövet és hírül adtad a Feltámadás örömhírét,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyalai, akik a mennybemenetel után hírül adtátok a Szentlélek kiáradását
és Krisztus második eljövetelét, kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan szent angyalok, akik örvendeztek a bűnösök megtérésén,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Mindnyájan kicsinyek szent őrzőangyalai, akik szolgáljátok üdvösségünket,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyalai, akik dicsőítitek a Bárányt, kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyala, aki az élet könyvét tartod, kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyala, aki meghirdeted az istentelenség bukását és a vadállat szolgáinak sorsát.
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyala, aki megmagyarázod a történelmi eseményeket a prófétáknak,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyala, aki végső bűnbánatra szólítod Isten népét,
kiáltsd velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyalai, akik előkészítitek a Bárány mennyegzőjét,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyalai, akik kiöntitek a harag poharait,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyalai, akik letörlitek a könnyeket és meghirdetitek Isten Örömét,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyala, aki rámutatsz a Mennyei Jeruzsálemre, az Istentől alászálló szent városra,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Istennek angyala, ki elvezetsz az Élet Vizéhez, mely kristálytisztán fakad a Bárány trónusából,
kiáltsátok velünk: Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Jézus Krisztus, Te vagy a Bárány, aki elveszed és magadra veszed a világ bűneit,
irgalmasságodban küldd el angyalaidat a világ megmentésére!
Uram irgalmazz!

Jézus Krisztus, Te vagy a Bárány, aki elveszed és magadra veszed a emberségünk sebzettségét, irgalmasságodban küldd el angyalaidat az emberi nem gyógyítására!
Uram irgalmazz!

Jézus Krisztus, Te vagy a Bárány, aki elveszed és magadra veszed az Istentől elszakadt ember halálos szomorúságát, irgalmasságodban küldd el angyalaidat az Örömhírrel!
Uram irgalmazz!

Mindenható Örök Isten, magasztalunk, dicsőítünk Téged az angyalokkal, szentekkel, az egész Teremtéssel, a mi Urunk Jézus Krisztusban megnyilvánuló Szeretetedért, a Szentlélek által:

Szent, szent, szent vagy Seregek Ura, Istene, dicsőséged betölti a Mennyet és a Földet!

/Bibliai igehelyek alapján összeállította: Sztrilich Ágnes testvér (SSS)

Létrehozva 2011. május 26.