Hálát adunk, Urunk

Urunk Jézus!

hálát adunk Neked, hogy Szentleíkedet elküldötted. Hálát adunk Urunk, hogy tüzet bocsátottál a földre és azt akarod, hogy föllobbanjon.

Kérünk Urunk, lobbantsd föl a mi szívünkben is a Lélek tüzét. Kérünk Urunk, hogy ne engedj el a templomból addig, amíg el nem vetjük magunktól a fölösleges haszontalan dolgokat.

Urunk, égess ki belőlünk mindent, ami önzés, ami hitványság, ami üresség, ami céltalanság. Gyújtsd föl bennünk a Lélek tüzét, hogy igent mondhassunk Neked egész szívünkből és egész akaratunkból.

Dicsőítünk Téged Urunk, hogy annyira jó vagy, hogy nem hagyod benne életünket az ürességben. nem hagysz benne a zsákutcában, a céltalanságban, az értelmetlenségben.

Dicsőítünk Téged, hogy Szentlelked által elvezetsz bennünket a mindig teljesebb igazságra, a mindig nagyobb életre, a mindig teljesebb örömre.

Add Urunk, hogy igent mondjunk Neked ma este. Ámen.

Halász Piusz O. Cist. (1909-1994)

Létrehozva 2014. február 13.