A régi rítusról – magyarul

A régi rítusról – magyarul

Megjelent magyar nyelven az a vatikáni dokumentum, mely a tridenti rítusról szóló apostoli levélhez fűz magyarázatot. A “Summorum Pontificum” apostoli levélhez fűzött instrukció kéri a püspököket, hogy legyenek nagyvonalúak a régi, azaz a római rítus rendkívüli formáját ünneplő közösségekkel.

“Az alábbiakban olvashatja az Ecclesia Dei Pápai Bizottság által kiadott “Universae Ecclesiae” levelet, magyar nyelven, nem hivatalos fordításban. A fordítás angol nyelvről történt, a német szöveggel egybevetve. Nem hivatalos fordítás, így a tartalmi és formai hibákért is elnézést kérünk. Az oldal civil kezdeményezésre jött létre, így a fordítás is.

Instrukció a Summorum Pontificum kezdetű apostoli levél végrehajtásához

I. Bevezetés

1. A Summorum Pontificum apostoli levél, melyet XVI. Benedek pápa 2007. július 7-én írt alá, és 2007. szeptember 14-én lépett életbe, a római liturgia gazdagságát az egész egyház számára jobban hozzáférhetővé tette.
2. Ezzel a Motu Proprio-val XVI. Benedek pápa egy egyetemes törvényt léptet életbe az Egyház számára: új szabályzatot szándékozik felállítani az 1962-ben hatályban lévő római liturgia használatára.
3. A Szentatya (felidézve a püspökök kérdéseit a szent liturgiával és a liturgikus könyvek elfogadásával kapcsolatban), újra megerősíti azt az alapelvet, amely időtlen idők óta elfogadott, és ezt a hagyományt szükségesnek tartja a jövőben is fenntartani: az Egyház minden egyes részének összhangban kell lennie a világegyházzal, nem csak hittételek és szentségek terén, hanem az apostoli és töretlen tradícióval kapcsolatban is. Ezeket nem csak azért kell megtartani, hogy a hibákat elkerüljük, hanem hogy a hitet a maga egységében lehessen tovább adni, mivel az egyház imádságának törvénye (lex orandi) kifejezi a hitének törvényeit (lex credendi).
4. A Szentatya megemlékezik azokról a római pápákról is, akik valamilyen módon kiemelkedőek voltak ennek a hagyománynak az őrzésében, különösen Nagy Szent Gergely és Szent V. Pius pápa. A Szentatya hangsúlyozza továbbá, hogy a liturgikus könyvek közül a Missale Romanum-nak kiemelkedő helye volt a történelem során, és egészen Boldog XXIII. János idejéig folyamatosan korszerűsítették az évszázadok alatt. Következésképpen, 1970-ben a II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reform után VI. Pál elfogadott egy új misekönyvet a latin rítusú egyház számára, melyet később számos nyelvre lefordítottak. 2000-ben II. János Pál pápa ennek a misekönyvnek a harmadik kiadását léptette életbe.

5. Azok közül a hívők közül, akik a II. Vatikáni Zsinatot megelőző liturgikus formák szellemiségében nevelkedtek, sokan kifejezték az ősi tradíció megtartása iránti élő vágyukat. Ezen okból kifolyólag II. János Pál pápa az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció által kiadta a Quattuor abhinc annos kezdetű dokumentumot 1984-ben. Ezzel biztosította, hogy bizonyos feltételek mellett használható legyen a Boldog XXIII. János pápa által kiadott misekönyv.”

A teljes fordítás itt olvasható.


 

 Az Universae Ecclesiae instrukció jelentése

Létrehozva 2012. április 22.