Miért hiányzott a kereszt a pódiumról, ahol Ferenc pápa a bevándorlókhoz beszélt Máltán?

Ferenc pápa legutóbbi máltai útja során (2022. április 2-3.) előre várhatóan az afrikai bevándorlókhoz szólt, akik ezt a szigetet az Európai Unióba vezető kapuként tekintik.

Az argentin pápa az egyik leglelkesebb támogatója annak, hogy az elsősorban muszlim bevándorlók folyamatos hullámai békés invázióval foglalják el Európát.

Ahelyett, hogy asszimilálódnának az öreg kontinens kultúrájába és vallásába, gettókba zárkóznak (amelyekbe sokszor a rendőrség sem mer belépni), és úgy viselkednek, mint az ország hódítói. A mecsetek száma egyre nő, míg a katolikus templomokat bezárják vagy eladják különböző profán célokra.[1]

A keresztet eltávolították a muszlimok kedvéért?

Ferenc pápa a beszédét a bevándorlók fogadóhelyén felállított pódiumról mondta el. A szervezők azonban nem akarták, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus keresztje – katolikus hitünk szimbóluma – jelen legyen, amikor Krisztus helytartója (erről a címről Ferenc pápa néhány éve lemondott[2]) beszél.

A máltai érsekség honlapján megjelent március 29-i cikk magyarázatot adott a feszület hiányára:

„A pódiumot nem fogja feszület díszíteni, tekintettel arra, hogy a migránsok többsége muszlim”.[3]

Valójában az iszlám gyűlöli a mi megváltásunk szimbólumát, mert gyűlöli magát a megváltás fogalmát, a megtestesült Isten Igéjét, aki feláldozta magát értünk a kereszten.

Mohamed szerint „Jézus” (aki számára nem Isten, hanem csak egy egyszerű próféta volt) az idők végén visszatér, hogy elpusztítson minden keresztet.[4] Raymond Ibrahim történész és újságíró, aki közelről figyeli a keresztények muszlimok általi üldözését, bemutatja, hogy az utóbbi időben számos esetben fordult elő, hogy keresztényeket öltek vagy vertek meg erőszakosan iszlamisták azért, mert keresztet viseltek.[5]

Így, hogy a kereszt ellenségeinek rosszallását elkerüljék, megváltásunk szimbólumát kizárták arról a helyről, ahol a pápa a túlnyomórészt muszlim bevándorlókat üdvözölte volna.

Szent Pál a megfeszített Krisztust hirdette

Természetesen a hír, hogy a kereszt nem lesz látható a pápai pódiumon – és ráadásul ennek hiányának indoklása – számos reakciót váltott ki.

Dr. Philip Beattie közgazdász, a Máltai Egyetem professzora, a Pro Malta Christiana elnöke a következő ellentétet vonta le: „Szent Pál a ‘megfeszített Krisztust – a zsidók számára botránkoztató tényezőt, a pogányok számára pedig bolondságot‘ hirdette, amikor Máltára hozta az evangéliumot. Az apostol a kereszt botrányával dicsekedett. Miért szégyelli a pápa a keresztet a muszlimok előtt, különösen Nagyböjt idején?”[6]

Dr. Beattie a továbbiakban megjegyezte: „A Líbia partjait elhagyó rozoga hajókon Máltára csempészett illegális bevándorlók többsége nem valódi menekült, hanem gazdasági bevándorló – és főleg 18 és 28 év közötti muszlim fiatal férfi.”[7]

A Pro Malta Cristiana, a keresztény civilizáció értékeit védő, Plinio Corrêa de Oliveira gondolatai által inspirált katolikus laikusok csoportjának elnöke megállapította: „Ferenc a Málta elnökéhez, George Vellához intézett beszédében semmit sem mondott az LMBTQ+ lobbi és szocialista szövetségeseik által elszabadított családellenes támadásról. Ugyancsak hallgatott Robert Abela miniszterelnök fenyegetéséről, miszerint a Munkáspárt 2022-es választási programjában megvitatja az eutanázia bevezetését, valamint a ’teljes reproduktív jogok’ és a ’genetikai szűrés’ kiterjesztését a meg nem született babákra. Vella és Abela is katolikus.”[8]

Elhagyni a keresztet ott, ahol a Máltai Lovagok az életüket adták a kereszt védelmére

Raymond Ibrahim kiemeli, milyen szimbolikus aspektusa van annak, hogy elhagyják Krisztus keresztjét azon a helyen, ahol 1565-ben a Máltai Lovagok és a máltaiak életüket adták, hogy megvédjék azt.[9]

A Máltai Lovagrend vagy Jeruzsálemi Szent János Rend nagymestere, Jean Parisot de la Valette e gyönyörű szavakkal buzdította lovagjait, hogy adják életüket a hitért:

„Ez a kereszt és a Korán nagy csatája, amelyet most kell megvívni. A hitetlenek félelmetes serege azon van, hogy elfoglalja szigetünket. Mi, a magunk részéről a Kereszt kiválasztott katonái vagyunk, és ha az Ég megköveteli életünk feláldozását, nem lehet jobb alkalom, mint ez. Siessünk hát, testvéreim, a szent oltárhoz. Ott megújítjuk fogadalmainkat, és a szent szentségekbe vetett hitünkkel elnyerjük azt a halál iránti megvetést, amely egyedül tehet minket legyőzhetetlenné.”[10]

A Gondviselés segítségével és az embernél nagyobb hősiességgel a Máltai Lovagok megfutamították a hatalmas török flottát.[11]

Aki szégyelli Krisztust…

Aki ünnepélyes alkalommal elhagyja a keresztet, az Krisztus Urunkat szégyelli.

Szent Lukács evangéliumában olvassuk a Mester szörnyű szavait azokról, akik szégyellik Őt és az Ő tanítását: „Aki ugyanis szégyell engem és tanításomat, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön a maga és az Atya, meg a szent angyalok dicsőségében.” (Lk 9,26).

Krisztus keresztjének elrejtése azok elől, akik tanbeli okokból gyűlölik azt (mint a muszlimok), ugyanaz, mint szégyellni a keresztet, a Megváltót és az Ő tanítását. Azt sugallja a keresztény kontinensre érkezőknek, hogy nem kell megtérniük az Igaz Hitre.

„Isten akarata minden vallás”

Miért aggódna Ferenc pápa az Európába irányuló muszlim bevándorlási invázió miatt, amikor aláírt egy dokumentumot, amely kimondja: „A vallások pluralizmusa és sokszínűsége… Isten akarata az Ő bölcsességében?”[12]

Ha minden vallás Isten akarata, és Ő csak azt akarhatja, ami jó, akkor ez egyenértékű azzal, hogy azt mondjuk, hogy minden vallás jó és Istenhez vezet, függetlenül a hitektől és szertartásoktól. Ez az eretnekség a mi Urunk Jézus Krisztust Mohameddel, Buddhával és mindenféle bálványimádóval teszi egyenlővé.[13]

Ezzel a pápa nem hagyja-e figyelmen kívül Urunknak az apostolokhoz intézett Nagy Megbízatását: „Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. 16Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mk 16,15-16.)

Sérelmet a sérelemre

A pápai látogatás szervezőinek arcmentő próbálkozásaként a máltai érsekség honlapjáról törölték a kompromittáló mondatot abból a cikkből, amely azt magyarázta, hogy miért nem lesz kereszt a pápai pódiumon: „A pódiumot nem fogja feszület díszíteni, tekintettel arra, hogy a migránsok többsége muszlim.”

De már késő volt, mivel sokan olvasták (és másolták le) a cikket, mielőtt az érsekség cenzúrázta volna.

Ami még rosszabb, hogy a Times of Malta, ahol a kérdéses cikk eredetileg megjelent, a törlés után a leleplező mondat nélkül újra megjelentette azt. A cikk végére azonban ezt a megjegyzést tette: „Módosítva 2022. április 16-án: Egy korábbi változatban az állt, hogy a pódiumon nem volt feszület, mert a migránsok többsége muszlim.[14]

Ez mutatja a máltai érsekség rosszhiszeműségét, amelyet nem más vezet, mint Charles Jude Scicluna érsek, a Hittani Kongregáció adjunktus titkára!

A cikk forrása angol nyelven

————-

[1] See Luiz Sérgio Solimeo, Islam and the Suicide of the West (Spring Grove, Penn.: The American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property, 2018).

[2] Maike Hickson, “Pope Francis Drops ‘Vicar of Christ’ Title in Vatican Yearbook,” LifeSiteNews, Apr. 2, 2020, https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-drops-vicar-of-christ-title-in-vatican-yearbook.

[3] Claudia Calleja, “The Story That the Pope’s Podium in Malta Will Tell,” Times of Malta, Mar. 29, 2022, https://timesofmalta.com/articles/view/the-story-that-the-popes-podium-in-malta-will-tell.943836, republished by the Archdiocese of Malta, Mar. 29, 2022, https://church.mt/the-story-that-the-popes-podium-in-malta-will-tell/

[4] Said Bukhari, no. 2476, in Solimeo, Islam and the Suicide of the West, 124

[5] Raymond Ibrahim, “Muslim Hate for the Christian Cross,” Dec. 27, 2021, https://www.raymondibrahim.com/2021/12/27/muslim-hate-for-the-christian-cross/

[6] Jules Gomes, “Malta: Pope Dumps Cross to Appease Muslims,” ChurchMilitant.com, Apr. 4, 2022. https://www.churchmilitant.com/news/article/malta-pope-cancels-cross-to-appease-muslims

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Raymond Ibrahim, “Pope Francis Abandons Christ’s Cross to Appease Muslims,” American Thinker, Apr. 12, 2022, https://www.americanthinker.com/articles/2022/04/pope_francis_abandons_christs_cross_to_appease_muslims.html

[10] Ernle Bradford, The Great Siege: Malta 1565 (Ware, Hertfordshire, U.K: Wordsworth Editions Limited), 57.

[11] Cf. idem, p. 141

[12] “A Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together,” Vatican.va, Feb. 4, 2019, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html

[13] Both Dr. John Lamont and philosopher Josef Seifert consider this statement heretical. Later, asked by Bishop Athanasius Schneider if by that statement he meant the permissive will of God (which allows evil to happen) and not His positive will, Pope Francis agreed. But no official statement came out clarifying the issue or numerous other statements by the pope along the same lines. See Luiz Sérgio Solimeo, “Theological and Canonical Implications of the Declaration Signed by Pope Francis in Abu Dhabi,” TFP.org, Feb. 27, 2019, https://www.tfp.org/theological-and-canonical-implications-of-the-declaration-signed-by-pope-francis-in-abu-dhabi/; Maike Hickson, “Bp. Schneider: Pope Must Formally Correct Statement That God Wills False Religions,” LifeSiteNews, May 8, 2019, https://www.lifesitenews.com/news/bp-schneider-pope-must-formally-correct-statement-that-god-wills-false-religions/

[14] Calleja, “The Story That the Pope’s Podium in Malta Will Tell.”

Létrehozva 2022. május 5.