A Schneider interjú #6: Isten megengedő akarata

Schneider püspök leírja a Ferenc pápával 2019 márciusában tartott magánbeszélgetését, ahol Schneider feltett egy kérdést Isten “megengedő akaratáról”, amelyre a pápa válaszolt.

Robert Moynihan: Tegnap elmondta nekem, hogy Ferenc pápával együtt volt egy találkozón más, a volt Szovjetunióból származó püspökökkel, és azon a találkozón beszélt az Abu Dhabi dokumentumról [„Dokumentum az emberi testvériségről a világbékéért és az együttélésért”, 2019. február 4.], amely a különböző vallásokról úgy beszél, mint „Isten akaratáról”. Ön ékesszólóan beszélt arról, hogy ez egy kényes pillanat volt, és hogy Ferenc pápa hogyan válaszolt Önnek, és Ön hogyan válaszolt Ferenc pápának, és úgy gondoltam, hogy nagyon érdekes lenne, ha újra előadná, mi történt azon a találkozón…

Athanasius Schneider püspök: Igen, mert ez volt a közép-ázsiai régió püspökeinek ad limina látogatása, egy hónappal az Abu Dhabi dokumentum után. (link)

Moynihan: Mikor volt ez [a találkozó] pontosan?

Schneider püspök: 2019. március elején volt, és volt egy nagyon veszélyes mondat az Abu Dhabi dokumentumban, amelyet a pápa aláírt, és amit egy keresztény számára lehetetlen fenntartani egy ilyen megfogalmazásban, úgy értem. Nagyon kétértelműen, legalábbis kétértelműen, de tévesen volt megfogalmazva.

Moynihan: Tehát azt mondja, hogy egy olyan mondat van abban a dokumentumban, amit hibásnak tart, és ezért hozta ezt fel.

Schneider püspök: Igen. Ez az, amit már elmondtunk, hogy Isten akarja a nemek sokféleségét, a nemzetek, az emberek, a nyelvek, a kultúrák sokféleségét, és az Ő bölcs akaratában akarja ezeknek a sokféleségét, ahogy ezeket és a vallásokat egyszerűen felsorolta.

Többes számban, vallásokat.

Nem lehet egy szintre helyezni az emberi nemek, a férfi és a nő sokféleségét, vagyis az Isten által pozitív akaratban teremtett házasság valóságát, vagy a nemzetek sokféleségét, hogy egy szintre helyezzük azt a tényt, hogy Isten a vallások sokféleségét akarja.

Moynihan: És mi történt a találkozón?

Schneider püspök: Nem, most csak ezzel a mondattal lezárom, mert a vallások sokféleségében benne vannak a téves vallások, ideológiai imádatok és így tovább. Ezt Isten soha nem akarhatja ugyanúgy, ahogyan akarja az emberi nemek, a két nem sokféleségét.

De ez egy mondatban,mondjuk úgy, egy lélegzetvételben meg van írva. És ez nem helyes. Nem lehet ezeket ugyanazon a szinten kijelenteni. Másképp kell megfogalmaznunk.

És ezért kérdeztem a Szentatyát a találkozó elején. Nagyon kedves, testvéries volt. És beszélt a dokumentumról, ő maga kezdett el beszélni az Abu Dhabi dokumentumról. Aztán azt mondta nekünk: „Szabadon elmondhatjátok a véleményeteket”.

Így hát kifejeztem a véleményemet.

A pápa meghívott minket, és azt mondtam neki: „Legszentebb Atya, nagyon aggaszt ez a mondat, amit most említettünk, ugyanezt a mondatot idéztem az Abu Dhabi dokumentumból, és kérem, hogy vonja vissza ezt a mondatot, mert relativizálja a mi Urunk Jézus Krisztus egyediségét, mint az egyetlen utat, az egyetlen vallást, amit Isten akar. Arra kérlek titeket, hogy ezt hirdessétek az egész világnak. És ha ezt megteszitek, akkor korunk, napjaink emberei elmondhatják majd: ’Ferenc száján keresztül Péter beszélt’.” Ez volt a rövid hozzászólásom.

És a pápa nagyon kedvesen, barátságosan megköszönte nekem ezt a közreműködést.

És azt válaszolta, hogy a vallások sokféleségét Isten megengedő akarataként kell felfogni.

Tehát Isten megengedő akarata egy olyan kifejezés a teológiában, amely azt jelenti, hogy Isten valamilyen módon eltűri ezt a helyzetet, de nem pozitívan, közvetlenül akarja, ahogyan az emberi életben és történelemben számos negatív valóságot Isten eltűr vagy megenged. Például a bűneinket is. Isten ezt azért engedi meg, mert nem akarja kikényszeríteni a szabadságunkat. Ez tehát Isten megengedő akarata.

De akkor, válaszoltam, újra megkérdeztem: „De Szentatya, az emberi nemek, a férfi és a nő különbözősége nem Isten megengedő akarata. Mivel ez a mondat egy kifejezés és csak felsorolás.”

És akkor a Szentatya azt mondta: „Igen, ezt a mondatot félre lehet érteni.” Így válaszolt nekem. És a többi püspök jelenlétében mondta: „félre lehet érteni”.

És itt ismét megismételte: „De mondhatjátok az embereknek: ’Ez Isten megengedő akarata’.”

Én ismét kedvesen kérem őt: „Szentatya, kérem, tegye meg ezt.”

Aztán április 3-án egy általános audiencián a vallások sokféleségéről beszélt, és azt mondta: „A teológusok ezt Isten megengedő akaratával magyarázták.”

Legalábbis ezt nyilvánosan mondta.

De azt hiszem, hogy pontosabban el kellett volna magyaráznia az általános audiencián, hogy ez mit jelent, Isten megengedő akarata. És jó lett volna, ha megemlítette volna az Abu Dhabi dokumentumot, de nem említette (ezt). Csak a vallások sokszínűségéről és Isten megengedő akaratáról beszélt.

De legalább ezt megtette, és ezért hálás vagyok neki.

De ismétlem, véleményem szerint ez nem volt elegendő. Lehetne világosabban is elmagyarázni.

Moynihan: Nos, köszönöm a pápával való találkozásának leírását, és kérését egy nagyon konkrét tisztázásra.

Schneider püspök: Hozzá szeretném tenni, hogy ezután a Szentatya nagyon kedves volt, és küldött nekem egy személyes üdvözlőlapot, olaszul írt nekem, Caro Fratello [„Kedves Testvér”], és így tovább, és arra kért, hogy imádkozzak érte, és a leveléhez csatolmányként csatolta az április 3-i általános audiencián elmondott beszédének másolatát, és ott, ebben a fénymásolatban az „Isten megengedő akarata” szavak alá voltak húzva.

Moynihan: Saját kezűleg…

Schneider püspök: És így legalább nekem személyesen küldte el ennek a beszédnek a másolatát, egy szép kártyával együtt.

(Folyt.)

A cikk forrása angol nyelven

Létrehozva 2021. november 24.