A Schneider interjú: #1: “Kyrie eleison”

A kazahsztáni Asztana 60 éves püspökével, Athanasius Schneiderrel készített interjúm 10 felvételéből az elsőt közzétették, és most már elérhető a Rumble (link) és a YouTube (link) oldalakon.A következő kilenc felvételen Schneider püspök részletesen beszél a világ és az egyház jelenlegi válságáról. Hiszem, hogy az interjúkat lenyűgözőnek fogják találni. Kérem, osszák meg bátran az interjúkat széles körben.

Robert Moynihan: Itt van velünk ma a 60 éves Athanasius Schneider püspök, a kazahsztáni Asztanából. Schneider püspök úr, néhány kérdést szeretnénk feltenni Önnek az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban tett útjáról, majd általánosabban az Egyház és a világ helyzetéről 2021 végén. Ma október 24-e van, és ön már három hete az Egyesült Államokat járja. Mesélne nekünk röviden az útjáról? Merre járt? Mit látott? És mi okozott önnek némi aggodalmat?

Athanasius Schneider püspök: Ezúttal nagyon pozitív benyomásokat szereztem.

A két ok, amiért eljöttem: A pittsburghi Katolikus Identitás Konferencia, majd a detroiti Call to Holiness konferenciára hívtak meg. Ezek voltak a fő események, majd az ünnepélyes főpapi szentmise Boldog Károly [osztrák császár és magyar király. A szerk.] tiszteletére október 21-én itt Virginiában és Washington D.C. területen.

Ez volt a három fő esemény, amiért idejöttem az Egyesült Államokba, majd más helyekre is ellátogattam, és tartottam néhány konferenciabeszédet az emberek számára. Meglátogattam a Sophia Press Kiadó központját New Hampshire-ben.

Ezúttal valóban általános pozitív benyomást szereztem.

Azt mondhatnám, hogy az Egyház igazi tavaszának jeleit láttam.

Nagyon sok fiatal családdal találkoztam. A misék, melyeket celebráltam, és a konferenciák zsúfoltak voltak, a többségük fiatalokból, családokból, sőt gyerekekből, fiatalokból, egyetemistákból állt, és ez egy püspök számára valóban öröm volt, hogy fiatalokat láthatott.

Mindannyian vágytak arra, hogy hallják az igazságot, az egyszerű katolikus hitet, hogy részt vegyenek a liturgiában, a latin misén, minden korok teljes hagyományos latin miséjén, a szentek miséjében. Aztán meglátogattam néhány főiskolát is, néhány katolikus főiskolát. Ugyanezt az életerőt és örömöt és vágyakozást tapasztaltam a katolikus hit igazsága és a Liturgia után.

Azt mondhatom, hogy ezek mind a remény jelei voltak ezekben a nehéz időkben, és hiszem, hogy az Egyesült Államok egy olyan ország, ahol az igazi hagyomány most egyre inkább növekszik a fiatalok és az önök családjai körében.

Moynihan: Az Ön megítélése valóban nagyon pozitív, még akkor is, ha időnként úgy jellemzik Önt, mint aki nagyon konzervatív, és felszólal a túlzások vagy a hittől való eltérések ellen. Amit itt talált, az valóban egy nagyon pozitív katolikus egyház az Egyesült Államokban.

Schneider püspök: Valóban. Ezek a hívek, akikkel találkoztam, fiatalok, néhány fiatal pap – nem fedeztem fel semmi kritikát az Egyházzal vagy a Vatikáni Zsinattal szemben. Semmi ilyesmit nem találtam ezeken a miséken, melyeket celebráltam, a hagyományos misékben.

Nagy tömegek voltak. Nagy tömegek vettek részt, és utána találkoztunk. Ezek örömteli találkozók voltak. Egyszerűen a katolikus hit öröme és a hagyományos Liturgia szépsége.

Ezért a vádakat, hogy ezek a hívek megosztók, vagy a Zsinat ellen vannak, vagy kritizálnak, ezúttal nem fedeztem fel. Sehol sem. Ezért az ilyen vádaskodás ilyen általános formában nagyon igazságtalan és szeretetlen.

Moynihan: A püspöki jelmondatáról akartam kérdezni. Ez egy görög kifejezés: Kyrie eleison. Ön azon nagyon kevés katolikus püspök egyike, akinek görög nyelvű jelmondata van; szinte mindenkinek latin nyelvű jelmondata van. Elmondaná, hogyan választotta ezt a jelmondatot, mit jelent Önnek, és mit jelent mindannyiunknak?

Schneider püspök: Ez a jelmondat spontán jutott eszembe, miután értesültem arról, hogy püspökké neveztek ki, és a nuncius azt mondta, hogy válasszak egy jelmondatot, és ez jutott rögtön eszembe. Kyrie eleison.

Első jelentése: „Uram, irgalmazz nekünk.”

Azt hiszem, amire leginkább szükségünk van mindannyiunknak a mai világban, az Isten irgalmassága, az egész világon.

És azért választottam ezt a görög formában, mert ez van minden kor latin nyelvű miséjében. A Kyrie eleison-t még a latin misében is elmondjuk. Nem mondjuk latinul, hogy Domine miserere, hanem Kyrie eleison.

Azért választottam ezt, mert keleten, Kazahsztánban neveztek ki püspöknek, és ahol a keresztények többnyire keleti rítusú keresztények. Így ezt választottam, keletről, és ez kell hogy, legyen a hídunk a keleti keresztények és a nyugati, latin keresztények között, és ez az ima, a Kyrie eleison, ez az invokáció, azt hiszem, egy olyan imát fejez ki, ami egyesít bennünket, keleti keresztényeket, különösen a bizánciakat, mert ők görög rítusúak, és a latin, nyugati keresztényeket, a Szentszéket és Rómát, és a keleti keresztényeket, és így ezek voltak a gondolataim, amikor ezt a mottót választottam.

Moynihan: Hogyan mondaná a mottóját orosz nyelven?

Schneider püspök: Oroszul Goszpodi pomiluj lenne. A bizánci liturgiában is folyamatosan ismétlődik szláv nyelven, egyházi szláv nyelven, Goszpodi pomiluj, vagy a görög liturgiában Kyrie eleison. [Megjegyzés: A Gospodi pomiluy megzenésített előadása itt található.)

Moynihan: Tehát a mottója a régi latin liturgia középpontjában áll, de nem latinul. És a keleti liturgia középpontjában áll, akár oroszul, akár görögül mondják. Tehát bizonyos értelemben a szíve liturgikus. Az ön mottója püspökként liturgikus…

Schneider püspök: Igen, mert bizonyos értelemben minden lény, akit Isten teremtett, liturgikus lénynek teremtetett.

Moynihan: És ez mit jelent?

Schneider püspök: Ez azt jelenti, hogy imádjuk és dicsőítsük Istent.

Ez a cél, amiért teremtett Isten mindent, és amiért teremtette Isten az angyalokat és az embert, az értelmes teremtményeket: hogy dicsőítsék Őt.

Ezért lényegében, alapvetően liturgikus lények vagyunk.

Létünk liturgikus, egy tágabb értelemben.

Istent dicsőíteni és imádni, Neki adni az első helyet.

És ez az Egyház feladata, hogy méltó módon imádja Istent.

Neki adni a primátust, az elsőbbséget, ahogy az apostol mondta, az imádságnak, és nem a cselekedeteinknek, aktivizmusainknak, hanem először az imádságnak, és a hivatalos istentiszteletnek, ami a Szent Liturgia.

A cikk forrása angol nyelven

(folyt.)

Létrehozva 2021. november 17.